Wordt de Ruggeveldijspiste definitief gesloten?Interpellatie van raadslid Pooters aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van 22 november 2010 over het verdwijnen van de ijsbaan Ruggeveld in Deurne


Onlangs hebben we vernomen uit de media dat de ijsbaan Ruggeveld op 30 mei 2011 definitief de deuren zou gaan sluiten.


Dit stuitte onmiddellijk op heel wat protest bij de leden van de Phantoms, de Kunstschaatsclub, de Antwerp Oldtimers en de regelmatige gebruikers van de ijsbaan en terecht. Ondertussen werden er onder de naam “Hard/t voor Ijs” een actiecomité opgezet en petities opgestart. Vertegenwoordigers van de clubs hebben ondertussen ook al gesprekken met u, schepen, gevoerd.


Hoewel de beslissing nu plots genomen werd voor sluiting op zeer korte termijn, is de problematiek van de ijsbaan nochtans al jarenlang bekend bij het College.


Het was in 2004-2005 dat Chantal Pauwels, toenmalig schepen voor sport, een energiestudie liet uitvoeren over de ijsbaan. Toen al is uit die studie gebleken dat de energiekost zeer hoog lag ten gevolge van de oude installatie van de ijsbaan. Er werd toen o.a. een energiezuinigere ijsbaan voorgesteld gekoppeld aan een openluchtzwembad, wat zou werken op basis van een soort energiekrachtkoppeling.


Nooit werd er verder nog iets met de studie gedaan; in die 5 jaar tijd is er geen enkele maatregel getroffen.  Er werd niet gekeken hoe het energieverbruik  beperkt kon worden. Indien een dergelijke energiebezuiniging niet mogelijk was, had men toen al de bouw van een nieuwe ijsbaan moeten plannen, maar men heeft passief toegekeken en geen geld op de begroting van 2010 of 2011 voorzien om een nieuwe ijsbaan te bouwen.


Een stad die zichzelf wil promoten als de Vlaamse sportstad bij uitstek, plaatst nu honderden jongeren voor een gesloten deur. Tal van jonge ijshockeyers zijn al jaren aan het trainen om later deel uit te maken van het volwassenenteam, tal van kunstschaatsertjes trainen dagelijks om hun droom te verwezenlijken,….  


Bovendien is schaatsen een laagdrempelige, vrij goedkope sport die mensen zich in deze financieel moeilijke periode nog kunnen veroorloven. Tijdens de komende Antwerpse sportweken, een initiatief van vzw Antwerpen Sportbaan, zal de ijsbaan bovendien zelfs nog gebruikt worden om kinderen vertrouwd te maken met het schaatsen.


Als reden om de ijsbaan nu plots te sluiten, haalt men aan dat de accommodatie verouderd is en dat de stookkosten te hoog liggen, maar wanneer heeft men dit vastgesteld…. 5 jaar geleden.  Als bijkomende reden haalt men aan dat de bezoekersaantallen dalen maar ook dit is te wijten aan een hele reeks externe oorzaken.


Daarom de volgende vragen:


1) Waarom heeft het Stadsbestuur meer dan 5 jaar stilgezeten hoewel de problematiek al zolang bekend was?


2) Indien de situatie te erg was/is, waarom heeft men dan in de begroting geen geld voorzien voor de bouw van een nieuwe ijsbaan?


3) Waarom werd niet gepolst of de privésector mogelijkerwijs interesse toonde/toont om te participeren?


4) Wat waren de resultaten van de gesprekken met vertegenwoordigers van de clubs? M.a.w wat stelt het College voor als oplossing op korte termijn en op lange termijn?


 


  


 


 


 


 


 

Peggy Pooters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...