Wanneer stopt de stad met het faciliteren van onverdoofd slachten?!

Interpellatieverzoek van Filip Dewinter betreffende het Offerfeest voor de gemeenteraadszitting van maandag 22 september 2014

Het Antwerpse bestuursakkoord 2013-2018 ‘respect voor A’ formuleerde de intenties van het stadsbestuur met betrekking tot de organisatie van het Offerfeest in Antwerpen vrij krachtig: “Het slachten van dieren in huis is en blijft verboden en zal streng vervolgd worden. Bij elke slachting moet het beperken van het lijden het voornaamste doel zijn. Daarom zal de stad met de moslimgemeenschap de dialoog aangaan teneinde te stoppen met het faciliteren van onverdoofd slachten op het islamitisch Offerfeest en alternatieven uit te werken.”

Inmiddels zijn we bijna twee jaar en evenveel Offerfeesten verder en stel ik vast dat het gespierde taalgebruik nog geen vervolg heeft gekregen in daden. Is de stad gestopt met het “faciliteren van het onverdoofd slachten”, zoals voorzien in het bestuursakkoord? Niet in het minst. Het college koopt ook dit jaar een tijdelijke slachtvloer aan voor het Offerfeest. Kostprijs voor de Antwerpse belastingbetaler: 157.300 euro (besluit college burgemeester en schepenen van 12 september 2014).

Bijna twee jaar na het afsluiten van het  bestuursakkoord blijkt dat het stadsbestuur inderdaad nog geen enkele inspanning heeft gedaan om – zoals ze nochtans beloofd had – de geldkraan dicht te draaien voor het Offerfeest.

Wat heeft uw voorgangster, mevrouw en huidig minister Homans, ter zake dan wel gedaan? 1. Ze heeft de slachtvloer waar verdoofd kon geslacht worden afgeschaft. 2. Ze heeft betreffende het Offerfeest –  als we haar mogen geloven – veel overleg gevoerd met de moskeeën. Alsof het de moskeeën zijn die in deze stad bepalen wat wel en niet kan in plaats van de democratisch verkozen gemeenteraad. 2. Uit de pers konden we ook vernemen dat mevrouw Homans “private partners heeft gezocht voor de organisatie van een tijdelijke slachtvloer buiten de stad”. Zonder succes overigens.

Ondertussen is de stad dus terug bij af en heeft ze dus naar gewoonte opnieuw een opdracht gegund om een private slachtvloer te plaatsen aan de slachthuissite.

Op vrijdag 12/9 liet de nieuwe Vlaamse minister die bevoegd is voor Dierenwelzijn weten dat vanaf 2015 moslims niet meer onverdoofd zouden mogen slachten op tijdelijke slachtvloeren, omdat Europese richtlijnen stellen dat het onverdoofd slachten van dieren alleen kan in een erkend slachthuis.  De schepen bevestigde inmiddels dat er dit jaar inderdaad voor de laatste keer een tijdelijke slachtvloer komt, maar dat er in de toekomst ter gelegenheid van het Offerfeest nog wel zou kunnen worden geslacht in een erkend professioneel slachthuis. De capaciteit van 2.000 dieren daarvan zou echter onvoldoende zijn. De schepen stelde vervolgens – als we Belga mogen geloven – ik citeer: “dat de stad binnenkort gesprekken zou starten met de moslimgemeenschap om de verschillende opties te bekijken”. Aan Gazet Van Antwerpen verklaarde hij bovendien: “Ik wil op zoek gaan naar extra capaciteit in de slachthuizen”.

Mijn vragen:

  1. Waarom heeft het Antwerpse stadsbestuur anno 2014 (2 jaar na het bestuursakkoord) nog steeds geen einde gemaakt aan de facilitering van het onverdoofd ritueel slachten, zoals nochtans beloofd in het bestuursakkoord?
  2. Welke inspanningen werden in de aanloop van het Offerfeest 2014 gedaan om de Antwerpse moslims te overtuigen om niet onverdoofd ritueel te slachten, maar een plaatsvervangende gift te doen?
  3. Welke controles worden voorzien om illegale thuisslachtingen te voorkomen?
  4. Leiden de veronderstelde inspanningen van het stadsbestuur om een gift te promoten in plaats van een rituele slachting tot een vermindering van het aantal onverdoofde slachtingen? Hoeveel rituele slachtingen worden dit jaar verwacht in Antwerpen?
  5. Waarom verklaart de schepen naar aanleiding van het Vlaamse slachtverbod op tijdelijke slachtvloeren dat hij “binnenkort gesprekken zou starten met de moslimgemeenschap om de verschillende opties te bekijken” en stelt hij dat “hij op zoek wil gaan naar extra capaciteit in de slachthuizen”. Impliceert dit dat er ook in 2015 geen einde komt aan de facilitering van onverdoofde rituele slachtingen door het Antwerpse stadsbestuur?
  6. Welke zijn de “verschillende opties die de schepen wil bekijken met de moslimgemeenschap”?
  7. Zal er ook volgend jaar nog Antwerps belastinggeld besteed worden aan de onverdoofde rituele slachtingen in het kader van het Antwerpse Offerfeest of zal hieraan eindelijk een einde worden gemaakt?

 

 

 

 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...