Vlaams Belang wil verbod op bidden op straat

Antwerpse moslims eigenen zich openbare weg toe met publieke bidactiviteit.

Een buurtbewoner van Antwerpen-noord stelde het Vlaams Belang in het bezit van foto’s van op straat biddende moslims. Op de foto’s, getrokken in de Jan Palfijnstraat (Antwerpen-noord) is te zien hoe een groep van een twintigtal moslims blootvoets op het voetpad en de rijweg bidden met het hoofd richting Mekka.  De betrokken moslims hebben het voetpad met fietsen geblokkeerd. Deze groep van op straat biddende moslims is geen unicum. Reeds herhaaldelijk werden buurtbewoners in Antwerpen-Noord met het fenomeen geconfronteerd.

Ondanks het feit dat Antwerpen-noord een tiental moskeeën telt, vinden bepaalde moslims het blijkbaar nodig om nu ook op straat te bidden. Niet alleen versperren zij daarmee het voetpad en een stuk van de rijweg, maar buurtbewoners die opmerkingen maken worden tevens geïntimideerd en uitgescholden. Erger nog is dat deze islamitische bidsessies op straat een zoveelste stap zijn in de richting van volledig geïslamiseerde gettowijken. Uiteraard is het de bedoeling van dergelijke islamitische bidsessies om symbolisch duidelijk te maken wie de baas is op straat.

De islamisering van hele wijken en buurten van Antwerpen moet stoppen. Voor het Vlaams Belang zijn deze bidsessies op de openbare weg onaanvaardbaar. Het Vlaams Belang vraagt dan ook aan burgemeester Bart De Wever om terzake streng op te treden en de artikels 84 (“ Zonder schriftelijke en voorgaande toestemming van de burgemeester is het verboden openbare vergaderingen en manifestaties op de openbare weg in te richten”) en 157 (“Zonder schriftelijke en voorgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen of van de burgemeester is het verboden de openbare weg privatief te gebruiken.”) toe te passen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...