Vlaams Belang wil maximum 25% anderstaligen in onze scholen

Filip Dewinter: “De negatieve spiraal van steeds meer allochtonen en steeds meer diversiteit in de Antwerpse klaslokalen, met een steeds lager onderwijsniveau en steeds slechtere leerprestaties tot gevolg, moet worden doorbroken. Daarom willen wij dat in onze scholen het aandeel vreemdelingen en allochtonen van wie de thuistaal niet het Nederlands is wordt beperkt tot maximum 25%. De huidige concentratiescholen moeten worden omgevormd tot inburgeringsscholen waar de focus ligt op het leren van onze Nederlandse taal en onze normen en waarden.”

Naar aanleiding van het bericht dat meer dan de helft van de inwoners van Antwerpen vreemdeling of allochtoon is, wil het Vlaams Belang dat er voor ons onderwijs een fundamentele maatregel wordt genomen: een plafond op het percentage anderstalige leerlingen van 25%, zoals Antwerps gemeenteraadslid en fractieleider Filip Dewinter afgelopen zondag verkondigde op ATV in Wakker op Zondag.

Leraren en scholen in Antwerpen kreunen immers onder de aanhoudende instroom van leerlingen die vreemdeling zijn of een migratieachtergrond hebben, die doorgaans niet het Nederlands als thuistaal hebben. In Antwerpen is van de 0- tot 9-jarigen niet minder dan 75% allochtoon; van de 10- tot en met 19-jarigen betreft het maar liefst 70%. In bepaalde wijken is de concentratie erg hoog: zo is vandaag in Antwerpen-Noord maar liefst drie vierde van de bevolking allochtoon.

Dat het ‘superdiversiteit’ betreft en dé migrant dus niet bestaat, is irrelevant voor de leraar of lerares die haar klas wordt geconfronteerd met meerdere of zelfs tientallen verschillende nationaliteiten of migratieachtergronden, waarvan het gros thuis geen Nederlands praat. De cijfers zijn wat dat betreft zorgwekkend: de afgelopen legislatuur is in Antwerpen het aandeel leerlingen dat niet het Nederlands als thuistaal heeft significant tot zeer sterk gestegen.

In de stad Antwerpen is dit wat het basisonderwijs betreft gestegen van 40% in 2012 naar meer dan 44,4% vandaag, met uitschieters van meer dan 50% in de wijken Borgerhout Intra Muros (53%), Deurne-Noord (53%), Oud-Merksem (53%), Kiel (59%), Linkeroever (56%), Luchtbal (68%), Haringrode (69%), Dam (51%), Centraal-Station (77%), Amandus-Atheneum (69%), Stuivenberg (61%) en Stadspark (81%). (bron: Stad in cijfers – databankIn 218 van de 478 basisscholen of 45,6% is een meerderheid van de leerlingen anderstalig. In bijna de helft van de Antwerpse basisscholen zijn anderstalige leerlingen dus al in de meerderheid. In het secundair onderwijs is vandaag niet minder dan 34,9% van de leerlingen anderstalig (in 82 van de 249 secundaire scholen of 33% is een meerderheid van de leerlingen anderstalig).

Dat is veel meer dan in Vlaanderen, waar 13% van de scholen van het basisonderwijs en 9,8% van de scholen van het secundair onderwijs een schoolpopulatie heeft met een meerderheid aan anderstalige leerlingen. (bron: antwoord van minister van Onderwijs Hilde Crevits op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Chris Janssens; vraag nr. 393, 25 april 2018).

Opgedeeld naar district, basisonderwijs en secundair onderwijs samengeteld:

In Antwerpen is 46,4% van de leerlingen anderstalig, in Berchem 37,9%, in Borgerhout 52%, in Deurne 48,3%, in Ekeren 15%, in Hoboken 45,8%, in Merksem 36,8% en in Wilrijk 24,8%. Scholen met 60% tot meer dan 80% anderstalige leerlingen zijn in districten Antwerpen, Borgerhout, Deurne en Merksem geen uitzondering. (bron: zie xls als bijlage)

Dat vertaalt zich niet zelden in een schoolachterstand. In het secundair onderwijs in de stad Antwerpen heeft:

  • 32,4% van de leerlingen een schoolachterstand van 1 jaar.
  • 11,7% van de leerlingen een schoolachterstand van meer dan 1 jaar.

Dat betekent dat 44,1% van de leerlingen in het secundair onderwijs in onze stad een schoolachterstand van minstens een jaar heeft.

Met de toenemende ‘diversiteit’ en ‘superdiversiteit’ stijgen ook de cijfers die een negatieve impact hebben op ons onderwijsniveau. Er is namelijk een verband vast te stellen tussen het aantal/aandeel allochtonen en de schoolprestaties: in wijken en districten met meer allochtonen (meer ‘diversiteit’) zijn er meer vroegtijdige schoolverlaters en behalen minder inwoners een diploma hoger onderwijs. Daar worden immers meer kinderen dan elders geboren in een kansarm gezin. (bron: Stad in cijfers – zie tabel als bijlage)

Dit leidt tot een negatieve spiraal waarbij autochtone ouders hun kinderen weghalen van concentratiescholen waardoor het niveau van de scholen nog verder zakt. Door de zogenaamde ‘superdiversiteit’ worden onze leraren en leraressen tegen wil en dank gebombardeerd tot taal- en cultuursocioloog, waardoor ze vaak nog nauwelijks toekomen aan lesgeven en met de handen in het haar zitten. Eerder al wees de Nederlandse onderwijssocioloog Jaap Dronkers erop dat meer diversiteit in de klas (meer nationaliteiten, meer verschillende migratieachtergronden) leidt tot slechtere schoolprestaties en een lager onderwijsniveau. Het Vlaams Belang wil voor onze scholen daarom een plafond instellen van maximum 25% vreemdelingen of allochtonen die het Nederlands niet als thuistaal hebben.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...