Vlaams Belang wil dat stad Antwerpen zelf corona-vaccins aankoopt.

Filip Dewinter: “De corona-vaccin-inenting verloopt tergend traag. In plaats van te wachten op de Vlaamse en federale overheid moet de stad zelf het initiatief nemen en vaccins aankopen. Enkel zo slagen we erin om voor de zomer iedereen te vaccineren!”

Vandaag opent in Antwerpen het eerste grote vaccinatiecentrum. Vele politici (ministers, burgemeester, gouverneur, …) zullen zich voor de camera’s op de borst kloppen naar aanleiding van de opening van dit vaccinatiecentrum. In de praktijk moet de bevolking blij zijn met een dode mus. Vanaf morgen – wanneer het vaccinatiecentrum in gebruik genomen wordt – zullen er welgeteld +/- 150 personen per dag in het centrum ingeënt worden. Vanaf volgende week stijgt het gemiddelde naar een 200-tal personen per dag. De reden? Een dramatisch tekort aan corona-vaccins.

Filip Dewinter: “Op deze manier wordt het wachten tot lang na de zomervakantie vooraleer iedereen ingeënt is in Antwerpen. Momenteel is in ons land slechts 3,7% van de volwassen bevolking voor de eerste keer ingeënt met een corona-vaccin. In vergelijking met landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Israël is dit peanuts. Wanneer een stad als Antwerpen – waar het risico van de verspreiding van het virus vele keren hoger is dan op het platteland – niet snel kan beschikken over voldoende vaccins dan dreigt een derde en zelfs een vierde golf. Indien de hogere overheden niet in staat zijn om op een adequate en professionele manier vaccins ter beschikking te stellen dan moet de stad Antwerpen desnoods zelf het initiatief nemen om vaccins aan te kopen. Geen enkele regel of wet verbiedt dat het Antwerpse stadsbestuur zelf met eigen middelen vaccins aankoopt en ter beschikking stelt in de Antwerpse vaccinatiecentra.”

Het Vlaams Belang Antwerpen wijst erop dat ook in andere steden in Vlaanderen dergelijke plannen bestaan. Vorige week nog liet de gewezen minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Aalter, Pieter De Crem, weten dat hij in Aalter overweegt om met het Aalterse stadsbestuur zelf vaccins aan te kopen aangezien er ook in zijn stad nauwelijks vaccins ter beschikking gesteld worden door de hogere overheden. Desnoods kan een gemeenschappelijke aankoop tussen een aantal steden en gemeenten overwogen worden. Graag verwijzen we terzake naar het Spoetnik V-vaccin dat door de Russische overheden ter beschikking gesteld wordt. Eenmaal goedgekeurd door de Europese Unie kan ook dit vaccin massaal ingezet worden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...