Vlaams Belang wil afschaffing kinderbijslag voor in het buitenland verblijvende kinderen van buiten de EU.

Uitkering kinderbijslag voor niet-Belgen met in het buitenland verblijvende kinderen blijft stijgen.


20.784 niet-Belgen ontvangen voor 39.905 in het buitenland verblijvende kinderen  59.083.563 Euro. (1 januari 2010)

Uit een antwoord van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx op een vraag van Vlaams Belang Gemeenschapssenator Filip Dewinter is gebleken dat het bedrag dat niet-Belgen aan kinderbijslag ontvingen uit de staatskas, hoewel hun kinderen in het buitenland verblijven, op 1 januari 2010 een nieuw record bereikte.

Op 1 januari 2009 ontvingen 20.173 niet-Belgen voor hun in het buitenland verblijvende kinderen (38.885 in totaal) een totaal van 53.825.206 Euro.
Op 1 januari 2010 ontvingen 20.784 niet-Belgen voor hun in het buitenland verblijvende kinderen (39.905 in totaal) een totaal van 59.083.563 Euro.
Dit bedrag vertegenwoordigt 1,45% van de totale uitgaven aan kinderbijslag in het werknemersstelsel.
Tegenover 2009 kende het kostenplaatje een stijging van net geen 10 percent.


In totaal zijn er  19.722 rechthebbenden voor 37.851 kinderen die in de EU verblijven, met een totaal prijskaartje van 58.057.338 Euro.
Absolute koploper is Frankrijk, goed voor 14.639 rechthebbenden voor 28.728 kinderen en 42.130.798 Euro.
Op de tweede plaats  is dat Nederland (2.949 rechthebbenden voor  5.393 kinderen en 7.493.358 Euro).
Op de derde plaats komt Polen (804 rechthebbenden voor  1.480 kinderen en 3.394.274 Euro).
Op de vierde plaats  is dat Italië (295 rechthebbenden voor  473 kinderen en 1.208.813 Euro).
Op de vijfde plaats komt Spanje (270 rechthebbenden voor 460 kinderen en 1.157.565 Euro). (cijfers 1 januari 2010)

In totaal zijn er  1.062 rechthebbenden voor 2.054 kinderen die niet in de EU verblijven, met een totaal prijskaartje van 1.026.225 Euro.
Marokko staat hier op de eerste plaats, goed voor 823 rechthebbenden voor 1.658 kinderen en 633.171 Euro.
Op de tweede plaats  is dat Turkije (121 rechthebbenden voor  192 kinderen en 149.691 Euro).
Op de derde plaats komt Kroatië (39 rechthebbenden voor  59 kinderen en 61.606 Euro).
Op de vierde plaats  is dat Tunesië (24 rechthebbenden voor  45 kinderen en 20.983 Euro).
Algerije vervolledigt tenslotte de top-5. (cijfers 1 januari 2010)


Het Vlaams Belang verwijs naar het Nederlands Regeer- en Gedoogakkoord. Daar streeft het kabinet naar beperking van de export van sociale voorzieningen, onder meer door stopzetting van de export van kinderbijslag en het kindgebonden budget naar landen buiten de EU.
Als eerste maatregel gaat het kabinet snijden in uitkeringen van Nederlanders in het buitenland. De kinderbijslag, arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenuitkering worden verlaagd naar het niveau van het woonland. Het gaat om duizenden uitkeringen in onder meer Turkije, Marokko en Thailand.

Het Vlaams Belang pleit ervoor naar Nederlands voorbeeld ook te streven naar een stopzetting van de export van de kinderbijslag naar landen buiten de EU en op zijn minst de bedragen te verminderen naar het niveau van het woonland.

Het Vlaams Belang is immers van oordeel dat het uitkeren van kinderbijslagen aan kinderen buiten de EU een te groot aanzuigeffect tav nieuwe vreemdelingen veroorzaakt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...