Vlaams Belang wenst duidelijkheid omtrent heraanleg De Keyserlei


Interpellatie van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 2 mei 2011 i.v.m. de huidige stand van zaken omtrent de heraanleg van de KeyserleiReeds een aantal maanden aarzelt het stadsbestuur om knopen door te hakken i.v.m. de problematiek gepaard gaande bij de heraanleg van de Keyserlei.Vele uitbaters van een horecazaak gelegen aan de Keyserlei willen nu eindelijk eens duidelijkheid omtrent de toekomst van de Keyserlei, incluis de stand van zaken betreffende  de gevelterrassen.Een resem economische motieven spelen voor de horeca-uitbaters een voorname rol, waarbij in de eerste plaats de afmeting van de gevelterrassen.Allen zijn ervan overtuigd dat dit project een grote bijdrage kan leveren in de heropleving van dit stadsgedeelte. Men is niet tegen de heraanleg van de Keyserlei als dusdanig, men is echter bezorgd dat de stad niet wil luisteren naar de motieven en grieven van de uitbaters i.v.m. de afmetingen van de gevelterrassen. Daarom volgende vragen:
– Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de heraanleg van de Keyserlei?– Wil de stad alsnog inspelen op de wens van de horeca-uitbaters tot het inrichten van een vier meter gevelterras i.p.v de door dit stadsbestuur opgelegde twee meter?– Een gevelterras geeft een veel hoger rendement dan een eilandterras en is dankzij goede voorzieningen bijna het ganse jaar exploiteerbaar. Heeft men vanuit het stadsbestuur oog voor deze vanuit de horeca gebrachte economische motieven?– Is er al nagedacht over het afwijken van de Vlaamse norm voor wat betreft de toegang voor brandweervoertuigen?– Werd er ondertussen nog overleg gepleegd met de actoren? Hierbij de nadruk op overleg en geen informatiemomenten?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...