Vlaams Belang vraagt wijziging van het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein (markreglement)

Voorstel tot beslissing van Filip Dewinter betreffende wijziging van het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein (markreglement)


Toelichting


Antwerpen vervreemdt. Het aantal anderstalige opschriften in onze winkelstraten neemt toe. In sommige wijken van onze stad hoort men op straat nog nauwelijks Nederlands spreken. Ook op de wekelijkse markten in onze stad is er een groeiend aantal standhouders dat het Nederlands niet machtig is. Sommige marktkramers zijn niet eens in staat te antwoorden op eenvoudige vragen in het Nederlands om toelichting bij de producten. Het aantal klachten over Nederlandsonkundige marktkramers neemt toe.


Een assertiever beleid dat het Nederlandstalig karakter van onze stad veilig stelt, is nodig. Dit voorstel wil paal en perk stellen aan het fenomeen van de Nederlandsonkundige marktkramers en wil in het marktreglement bepalingen laten opnemen die de kennis van het Nederlands voor de marktkramers verplichten.


Dit voorstel is allerminst extreem of uitzonderlijk. Kennis van het Nederlands wordt bijvoorbeeld ook opgelegd aan Antwerpse taxichauffeurs. Het Antwerpse taxireglement bepaalt dat men de Nederlandse taal machtig moet zijn om als bestuurder in een taxidienst te kunnen worden tewerkgesteld.


Wat voor taxichauffeurs kan, moet ook voor marktkramers kunnen, dat wil zeggen: geen beroepsuitoefening zonder kennis van de Nederlandse taal. Een Vlaamse klant van de wekelijkse markt moet er op kunnen rekenen dat alle marktkramers hem in het Nederlands te woord kunnen staan, op vragen kunnen antwoorden, toelichting kunnen geven bij de aangeboden producten of de totale prijs kunnen meedelen. Het kan en mag niet dat Vlamingen zich in een Nederlandstalige stad noodgedwongen moeten trachten te behelpen in andere talen of zelfs niet eens iets kunnen kopen bij een bepaalde stand omwille van communicatieproblemen.


Dit besluit legt de kennis van het Nederlands op voor de markthandelaars enerzijds (artikel 1 van dit besluit) en de personen die de stand effectief innemen (artikel 2). De markthandelaar is de persoon aan wie de standplaats wordt toegewezen en die in het bezit is van een ‘machtiging als werkgever’. De persoon die de standplaats inneemt, kan ook de partner zijn van de markthandelaar of een persoon die voor rekening of in dienst van de markthandelaar de standplaats inneemt.


 


Besluit


Artikel 1:


In artikel 2 van het ‘marktreglement’ (betreffende de voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen) wordt een nieuwe paragraaf 8 ingevoegd, die luidt als volgt:


“§8. Een markthandelaar moet het Nederlands machtig zijn. De regeling betreffende het aantonen van de kennis van de Nederlandse taal wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen.”


Artikel 2:


In artikel 13 van het ‘marktreglement’ (betreffende de inname van standplaatsen) wordt een nieuwe paragraaf 3 ingevoegd, die luidt als volgt:


“§3. De persoon die de standplaats op de openbare markt inneemt, moet het Nederlands machtig zijn. De regeling betreffende het aantonen van de kennis van de Nederlandse taal wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen.”


 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...