Vlaams Belang tegen sluiting politiekantoor Lakborslei te Deurne

Interpellatieverzoek van raadslid Wim Van Osselaer aan burgemeester De Wever voor de gemeenteraadszitting van 26 mei 2015 over de gevolgen die het stadsbestuur geeft aan een goedgekeurd advies van de Deurnese districtsraad en een petitie die vragen om de sluiting van het politiekantoor op de Lakborslei te herzien

 

Het stadsbestuur besliste twee politiekantoren  – in de Lakborslei en de Paleisstraat – te sluiten en openingsuren van de overige kantoren fors te beperken. Dit alles is het gevolg van een “reorganisatie” van het korps. Politiecombi’s moeten volgens het stadsbestuur immers “mobiele kantoren” worden.

Veiligheid blijft één van de belangrijkste kerntaken van een lokaal bestuur. Zeker in een stad als Antwerpen waar – ook ’s nachts  –  veel criminele feiten plaatsvinden is het belangrijk dat men de toegang tot de politiediensten zo laagdrempelig mogelijk maakt. Dit lijkt volgens veel mensen in het gedrang te komen door de huidige reorganisatie.

De reorganisatie wordt door veel Antwerpenaren dan ook niet gesmaakt. Zeker in Deurne is er fel protest gerezen tegen de recente sluiting van het politiekantoor op de Lakborslei. In de Deurnese districtsraad werd een voorstel van advies goedgekeurd waarin de districtsraad:

 

  1. het college van burgemeester en schepenen adviseert om het politiekantoor Lakborslei ook in de toekomst open te houden en
  2.  het college van burgemeester en schepenen adviseert om het politiekantoor aan de Unolaan ook ’s nachts open te houden.

Er is niet alleen een door de districtsraad goedgekeurd advies. Er is ook een petitie ondertekend door ongeveer 2500 buurtbewoners die reeds is overhandigd aan het districtsbestuur en die ook afgegeven werd of wordt aan de burgemeester. Aanleiding van de petitie was een recente gewelddadige overval op een krantenwinkel.  Volgens de initiatiefnemer van de petitie – een uitbater van een dagbladhandel – dreigt het stadsbestuur door het politiekantoor te sluiten van Deurne “een achterbuurt te maken”. Volgens hem gebeuren er “elke dag overvallen in de buurt “en “zijn de mensen bang”.

Wenst het stadsbestuur alsnog terug te komen op de beslissing om het politiekantoor op de Lakborslei te sluiten, gezien de grote onvrede en bezorgdheid in Deurne, die onder meer blijkt uit het door de districtsraad van Deurne goedgekeurde advies en de massaal ondertekende petitie?

 

 

 

 

 

 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...