Vlaams Belang tegen islamitisch slachthuis en onverdoofd slachten!

Interpellatie van Filip Dewinter aan schepen Duchateau betreffende het islamitisch slachthuis en onverdoofd slachten in Antwerpen voor de gemeenteraadszitting van maandag 26 september 2016

Ondanks het feit dat in het bestuursakkoord in art. 408 gepleit wordt voor het beëindigen van het faciliteren van het onverdoofd slachten op het Islamitisch offerfeest werd de voorbije weken nav het Islamitisch offerfeest opnieuw ritueel geslacht.

In het bestuursakkoord lezen we letterlijk dat “de stad met de moslimgemeenschap de dialoog zal aangaan teneinde te stoppen met het faciliteren van onverdoofd slachten op het Islamitisch offerfeest en alternatieven uit te werken”. Veel heeft de dialoog na drie jaar niet opgeleverd, want onlangs  werd een islamitisch commercieel slachthuis met een capaciteit van 4000 te slachten schapen – dat op de valreep van het federaal voedselagentschap een vergunning kreeg – geopend. Dit slachthuis – dat slechts enkele dagen per jaar geopend wordt nav het offerfeest – kon rekenen op een vergunning alhoewel de Vlaamse regering een duidelijk verbod op de inrichting van tijdelijke slachtvloeren had vooropgesteld. Opmerkelijk was dat het stadsbestuur zich niet of nauwelijks in de discussie heeft gemengd. Evenmin heeft het stadsbestuur enig initiatief genomen om de opening van het slachthuis te verhinderen. Wel kondigde de schepen aan dat het stadsbestuur dierenartsen ter plaatse zou sturen om controles uit te voeren.

Waarom heeft het stadsbestuur geen juridische en administratieve maatregelen genomen om de opening van het tijdelijk slachthuis tegen te gaan?

Welke waren de conclusies van de controlerende dierenartsen?

Welke is de conclusie van de stad Antwerpen?

Welke initiatieven om een soortgelijk initiatief in de toekomst te vermijden?

Op welke manier werd de zgn. dialoog met de moslimgemeenschap gevoerd?

Welke alternatieven voor het onverdoofd slachten werden uitgewerkt?

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...