Vlaams Belang steunt petitie handelaars historisch centrum Antwerpen

Op de districtsraad van 25 maart diende de Vlaams Belangfractie in de Antwerpse districtsraad een voorstel van advies in om meer ge¸niformeerde politiepatrouilles en camerabewaking in te zetten in de Hoogstraat, de Suikerrui, op de Grote Markt en het Sint-Jansvliet.

Hiermee steunt het Vlaams Belang de vraag van de handelaars uit deze straten om het historisch centrum terug veilig te maken. Onlangs startte zij met een petitie waarin meer politiepatrouilles en camerabewaking voor hun buurt werd gevraagd.

De meerderheid binnen de districtsraad stemde tegen het voorstel. Zij wensen te wachten op een plan van de Stad alvorens een standpunt in te nemen.

Het Vlaams Belang betreurt deze passieve houding van de meerderheid. De recente stijging in het aantal criminele feiten in het oude stadscentrum is immers een nieuwe fase in de verkommering van deze buurt. Inbrekers en overvallers hebben blijkbaar het signaal opgevangen dat de pakkans in dit stadsdeel klein of onbestaande is.  Als we van het historisch centrum terug een bruisend stadsdeel willen maken, moeten we nu ingrijpen en zullen we eerst deze perceptie bij mensen met slechte bedoelingen moeten wegnemen alvorens andere herstelmaatregelen voor dit stadsdeel kans op slagen kunnen hebben. Dit doen we niet alleen door meer toezicht maar ook door meer zichtbaarheid van dit toezicht. Meer blauw op straat en camerabewaking zijn hiertoe het uitgelezen middel.

Bijlage: voorstel van advies van raadslid Philip Maes: de veiligheidsproblematiek in het historische centrum

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...