Vlaams Belang stelt ‘Crimimonitor’ voor

Vandaag stelde het Vlaams Belang op een persconferentie de 'Crimimonitor' voor. De Crimimonitor is zowel een webtoepassing als een applicatie voor smartphones die doet wat het stadsbestuur niet doet: objectief en open communiceren over criminaliteit in Antwerpen. Met dit initiatief introduceert het Vlaams Belang het zogenaamde “ Crime mapping” , het in kaart brengen van misdrijven via geografische informatiesystemen (GIS), in Antwerpen en Vlaanderen. De webtoepassing van Crimimonitor kan bereikt worden door te surfen naar www.crimimonitor.be .  Onderaan de introductiepagina kan men  dan doorklikken naar de eigenlijke applicatie. De smartphoneapplicatie kan men bereiken door te surfen naar www.crimemonitor.be/mobile. 
 
Zowel de website als de smartphone-applicatie stellen Antwerpenaren in staat om misdrijven waarvan zij het slachtoffer zijn te melden. Via de GIS-toepassing van Crimimonitor wordt dit misdrijf dan toegevoegd aan een kaart. Op die manier wordt de criminaliteit in Antwerpen in kaart gebracht tot op straatniveau. Naast de kaart beschikt Crimimonitor over tal van filters die het mogelijk maken om de gegevens te analyseren  en de resultaten hiervan weer te geven (bv. per district, per straat of per misdrijftype). De website zal openbaar zijn zodat iedere geïnteresseerde de gegevens kan raadplegen en toevoegen. Het “crime mapping”  wordt als systeem overigens al toegepast door de politie in verschillende Britse, Amerikaanse en Canadese steden. 
 
 
 
Filip Dewinter lichtte op de persconferentie het opzet van de ‘Crimimonitor’ toe: “In verschillende buitenlandse steden wordt via dergelijke systemen in alle openheid gecommuniceerd over criminaliteit. In Antwerpen wordt door de overheid hierover echter nauwelijks gecommuniceerd. Teveel en te dikwijls wordt de criminaliteit in ons land geminimaliseerd en doodgezwegen. De burger heeft echter niet alleen het democratische recht op deze informatie, maar op deze manier is de burger ook beter geïnformeerd. Wanneer een burger weet hoeveel en welke criminele feiten er zich in zijn buurt voordoen, dan kan hij hierop anticiperen. Wanneer hij weet dat er een inbrakenplaag in zijn buurt plaatsvindt, kan dit hem er bijvoorbeeld toe aanzetten om zijn huis zeker goed af te sluiten en eventueel een alarmsysteem te installeren. Daarom zou elke stad een dergelijk systeem moeten invoeren.”
 
 
 
 
 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...