Vlaams Belang roept loodsen op tot redelijkheid: Vlaamse havens mogen niet ten onder gaan door misbruik van stakingsrecht

Vlaams Belang kondigt voorstel aan dat wantoestanden naar de toekomst toe onmogelijk moet maken
 
Het Vlaams Belang heeft met verontwaardiging kennis genomen van het feit dat de rivierloodsen hun staking niet opgeven, doch integendeel aankondigen dat ze hun acties zullen verscherpen. Het voorlopige resultaat van deze mededeling is dat de grootste klant van de Antwerpse haven MSC, al heeft aangekondigd om voorlopig niet meer op Antwerpen aan te lopen. 
 
Daardoor zullen minstens 800 dokwerkers volledig werkloos worden! 
 
Het Vlaams Belang heeft gisteren al bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement meegedeeld dat het stakingswapen weliswaar legitiem kan zijn, doch er nooit mag toe leiden dat andere werknemers hierdoor hun inkomen verliezen.
 
De staking van de loodsen kost de Vlaamse gemeenschap momenteel al 1 tot 1,5 miljoen € per uur. Op dagbasis is het verlies minimum 25 miljoen € (1 miljard oude Belgische franken). Daarnaast moet ook de imagoschade voor onze havens in rekening gebracht worden, die zich niet laat becijferen. Met drie stakingsacties op 2 maanden tijd leiden de Vlaamse havens een verlies dat niet meer goed te maken valt. Zeker op een moment dat grote redersverbanden, zoals de G6, zich aan het heroriënteren zijn met betrekking tot hun aanloophavens komt dit soort van acties volledig ongelegen. 
 
Ook het feit dat vandaag onze trouwste Antwerpse havenklant MSC meedeelt tijdelijk naar Rotterdam uit te wijken is in deze meer dan sprekend. 
 
Vlaams Belang stelt vast dat een kleine groep bevoorrechte statutair benoemde ambtenaren er blijkbaar in slaagt om een hele gemeenschap lam te leggen. Vlaams Belang pleit er dan ook voor om het statuut van de loodsen grondig te herzien en misbruik van het stakingswapen onmogelijk te maken. 350 ambtenaren mogen de boterham van 70.000 rechtstreeks tewerkgestelden nooit afpakken ter wille van de eigen kleine belangen van hun beroepsgroep.
 
Zowel in De Kamer als in het Vlaams Parlement zal het Vlaams Belang de nodige wetgevende initiatieven nemen om dit soort wantoestanden naar de toekomst toe onmogelijk te maken.
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...