Vlaams Belang roept extra gemeenteraad samen na Turks-Koerdische veldslag gisterenavond in de Van Kerckhovenstraat om weinig kordaat optreden van Janssens aan de kaak te stellen

Turks-Koerdisch conflict in Antwerpen:  Burgemeester Janssens durft niet of nauwelijks optreden tegen zijn allochtone kiesvee, van wiens stemmen zijn politieke toekomst afhangt

Na de eerdere incidenten en zelfs aanslagen van de voorbije week is het conflict tussen de Koerdische en Turkse gemeenschap in Antwerpen volledig geëscaleerd. Na een steekpartij vond gisterenavond in de Van Kerckhovenstraat (Antwerpen-Noord) een zware en massale vechtpartij plaats tussen beide bevolkingsgroepen waarbij honderden personen betrokken waren. Toen de politie tussenbeide kwam werd die op haar beurt bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Uiteindelijk diende de politie traangas te gebruiken om de situatie meester te worden.

De zware incidenten tonen aan dat de diversiteits- en pamperpolitiek van Janssens tot niets leidt en de maatschappelijke tegenstellingen alleen maar vergroot. De multiculturele samenleving is in werkelijkheid een multiconflictsamenleving waarbij buitenlandse conflicten worden geïmporteerd in onze samenleving. Gisterenavond werden de Turkse heethoofden overigens in het Turks toegesproken door het Antwerpse CD&V-gemeenteraadslid van Turkse afkomst Ergun Top. Blijkbaar wordt er in sommige bevolkingsgroepen enkel maar geluisterd naar iemand als die dezelfde etnische origine heeft.

Het Vlaams Belang is gisterennamiddag zelf polshoogte gaan nemen in de Van Kerckhovenstraat. Het Vlaams Belang kon daar vaststellen dat er nauwelijks enige zichtbare politieaanwezigheid was. Burgemeester Janssens durft blijkbaar niet of nauwelijks optreden tegen zijn allochtone kiesvee, van wiens stemmen zijn politieke toekomst afhangt. Het niet of nauwelijks optreden van de politie leidde ertoe dat de situatie gisterenavond volledig uit de hand liep.

Het Vlaams Belang neemt het initiatief om een extra gemeenteraad bijeen te roepen over de ernstige incidenten in Antwerpen-noord op basis van artikel 34 van het reglement bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen. Dat artikel kent een derde van de gemeenteraadsleden het recht toe om de gemeenteraad bijeen te roepen. Het Vlaams Belang zal op deze gemeenteraad het weinig kordate ingrijpen van Janssens aankaarten met de gekende gevolgen.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...