Vlaams Belang overplakt eentalig Turkse affiches in Antwerpen

Vlaams Belang voerde deze voormiddag succesvol actie tegen eentalig Turkse affiches in Antwerpen

Vlaams Belang-ploegen zullen overal waar Turkse affiches hangen deze overschilderen of overplakken

Vlaams Belang wil Antwerpse schepen voor Vlaamse Zaken en wil voor Vlaanderen affichage en commerciële reclame verplicht in het Nederlands

Een vijftiental mandatarissen en militanten van het Vlaams Belang voerden deze voormiddag symbolisch actie tegen grote eentalig Turkse reclameaffiches die over het ganse grondgebied van de stad Antwerpen (binnenstad, Deurne, Hoboken, Wilrijk,..) massaal op reclameborden zijn opgehangen. De bedoeling van de actie was enkele Turkse affiches in de parkeergarage op de Antwerpse Grote Markt te overplakken met eigen ‘Antwerpen, Vlaamse stad’-affiches. De actie was op voorhand reeds geslaagd, want een vijftal minuten voor de aanvang van de actie werden de Turkse affiches in de parkeergarage door onbekenden verwijderd. ­

Actievoerders van het Vlaams Belang plakten desalniettemin op de lege reclameborden – waar tot voor even nog de Turkse affiches hingen ­ – eigen protestaffiches met de tekst “Antwerpen, Vlaamse stad”. Op andere plaatsen in onze stad bleven de affiches tot op heden echter gewoon hangen. Ploegen van het Vlaams Belang zullen deze affiches de volgende dagen en nachten echter overal overplakken en overschilderen.

Het Vlaams Belang wil dat door zowel het Antwerpse stadsbestuur als door de hogere overheden initiatieven worden genomen om affichering en publiciteit in andere talen dan het Nederlands in Vlaanderen tegen te gaan. Het Vlaams Belang doet in dit kader ook enkele concrete voorstellen:
1.Het Antwerpse stadsbestuur moet een schepen aanstellen die specifiek bevoegd is voor Vlaamse Zaken en die waakt over het Nederlandstalige karakter van onze stad. Er moet door het stadsbestuur een offensieve strategie worden ontwikkeld om het Nederlandstalige karakter van onze stad te beschermen. In subsidiereglementen en aanbestedingsprocedures moet het respect voor het Nederlands een vanzelfsprekend bestanddeel worden.
2.Het Vlaams Belang wil dat ook op bovenlokaal niveau initiatieven genomen worden om het Nederlands als exclusieve voertaal te beschermen. Artikel 30 van de Grondwet stelt dat het gebruik van de talen vrij is. Deze taalvrijheid is echter niet absoluut en verhindert niet dat naar het voorbeeld van Frankrijk en Québec de prioritaire aanwezigheid van onze taal in het openbare leven wordt verzekerd. Het Vlaams Belang diende reeds wetsvoorstellen in die beogen dat iedere boodschap, opschrift of aankondiging, bestemd voor het publiek op de openbare weg, in een openbare of publieke inrichting of in het openbaar vervoer, in Vlaanderen in het Nederlands moeten worden opgesteld (senaat, stukken 5-777  en 5  -2104).
3.Het Vlaams Belang is van oordeel dat Vlaanderen een voorbeeld moet nemen aan de “Charte de la langue Française”  van de Canadese provincie Québec die in artikel 58 bepaalt dat “publieke affichage en commerciële reclame verplicht in het Frans moeten gebeuren”.

Filip Dewinter: “De vele tientallen, allicht honderden, eentalig Turkse affiches in tal van Antwerpse districten zijn een trieste primeur. Deze Turkse affiches bewijzen dat het huidige beleid tekortschiet in de verdediging van het Nederlandstalige karakter van Antwerpen en Vlaanderen. Daarom zijn nieuwe initiatieven nodig. Het Vlaams Belang doet enkele realistische voorstellen. Ik hoop dat de andere partijen de noodzaak hiervan inzien. De Vlamingen hebben niet gevochten tegen de verfransing om Antwerpen en Vlaanderen nu te zien verturksen of verarabiseren.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...