Vlaams Belang ontevreden over het opnieuw falen van het besturingssysteem van de fietsstations

Vandaag werd bekend gemaakt dat het gloednieuwe project van openbare fietsen in Antwerpen gisteren voor een tweede maal buiten dienst was.
 
Het project van de publieke fietsen werd onder vorm van een concessie van openbare dienst afgesloten met de reclamefirma Clear Channel,
met als doel  het opzetten en het uitbaten van een publiek fietsensysteem in de stad Antwerpen als een bijkomende vorm van openbaar vervoer.

De publieke fietsen zijn een prestigeproject voor het Antwerpse bestuur dat mooi op het palmares staat en waarvoor duur betaald wordt met overheidsgelden (toelage 1.5 miljoen euro in 2011)
 
De concessionaris is geen kleine middenstander maar een groot reclamebedrijf dat minderwaardige diensten aanbiedt maar hiervoor wel volwaardig wil betaald worden.

Het Vlaams Belang betreurt het dat de concessiehouder er blijkbaar maar niet in slaagt om zijn verplichtingen na te komen en het project te laten lopen zoals het hoort. Het Vlaams Belang is de mening toegedaan dat de firma Clear Channel formeel in gebreke moet gesteld worden.
 
De vertegenwoordiger van het Vlaams Belang in de Raad van Bestuur van GAPA Johan van Brusselen heeft dan ook een informatieve vraag laten agenderen voor de eerstvolgende commissie van
schepen Van Campenhout om tekst en uitleg te vragen over het falen van de concessionaris.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...