Vlaams Belang houdt pamfletactie “Onze Kaaien naar de Haaien” en lanceert voorstellen om Vlaamse- en Waalsekaai leefbaar en toegankelijk te houden

Vlaams Belang Antwerpen hield naar aanleiding van de werken aan Vlaamse- en Waalsekaai een persconferentie die werd bijgewoond door verschillende buurtbewoners, middenstanders en horeca-uitbaters.

Onder het motto: “Kaaien naar de Haaien”, hekelt onze partij de aanpak van de nutswerken aan Vlaamse- en Waalsekaai die ondertussen al een hele tijd aan de gang zijn. De wijze waarop het gemeentebestuur te werk is gegaan, brengt heel wat frustraties met zich mee. Na de werken en de aanleg van de parkings volgen nog de heraanleg van het wegennet en de aanleg van het park. De werken zullen definitief afgerond zijn in de loop van 2024…

Ondertussen wordt de buurt opgezadeld met de overlast. Dat de heraanleg een goede zaak is, betwist niemand, maar een efficiënte aanpak van de hinder en de overlast die de werken veroorzaken, is eveneens noodzakelijk.

Het verwijderen van alle terrassen tot aan de zomer van 2022; het verlies van parkeerplaatsen; de bereikbaarheid van horeca en middenstand en het veel te dure betalend parkeren, zorgen voor veel problemen.

Gemeenteraadslid Filip Dewinter vroeg reeds naar aanleiding van de jongste gemeenteraad aan bevoegd schepen Koen Kennis volgende voorstellen in overweging te nemen:

  • Gefaseerde verwijdering van de terrassen in plaats van een permanente verwijdering tijdens de werken;
  • Mits tijdelijke inlevering van de bewonerskaart, buurtbewoners gratis en onbeperkt parking aanbieden in parking Steendok;
  • Parkeertijd verlengen naar 5 uur;
  • Herziening van het circulatieplan, zodat iedere straat toegankelijk blijft;
  • Invoering van een stedelijke hinderpremie voor horeca en middenstand, in verhouding met het geleden verlies, tijdens de werken

Met deze actie wil het Vlaams Belang via pamfletten en affiches de constructieve voorstellen extra in de verf zetten en het stadsbestuur dringend aanmanen tot bijsturing zodat onze Vlaamse- en Waalsekaai leefbaar en bereikbaar blijven!

William Van Kerckhoven, fractiemedewerker Vlaams Belang Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...