Vlaams Belang eist excuses van De Wever

Op de jongste gemeenteraad van januari vroeg onze fractieleider, Sam van Rooy, excuses aan burgemeester Bart De Wever. “De Wever had gezegd dat raadsleden van Vlaams Belang Afrikanen en moslims “achterlijk” noemen tijdens de raadzittingen.”

Lees hieronder de volledige tussenkomst van fractieleider van Rooy:

Dank u voorzitter, burgemeester,

Ik zal het hier niet hebben over uw politiek-strategische keuze als N-VA-voorzitter om, na onze eclatante verkiezingsoverwinning en de vele peilingen waarin wij reeds meer dan anderhalf jaar de allergrootste partij van Vlaanderen zijn, zich volledig te richten op het centrum.

Ik zal het hier, beste burgemeester, vanzelfsprekend ook niet hebben over hoe die politiek-strategische keuze kadert in uw persoonlijke carrièreplan in Antwerpen. Het is immers uw goed recht om eerst stemmen te ronselen met het buitenjagen van de socialisten om, ten dienste van uw burgemeesterschap, vervolgens diezelfde socialisten opnieuw sleutelposities te geven op ’t Schoon Verdiep.

Maar wat uw goed recht niet is, burgemeester De Wever, is dat u ten behoeve van uw politiek-strategische keuze en uw persoonlijke carrièreplan, lasterlijke leugens verspreidt over de Antwerpse Vlaams Belang-gemeenteraadsleden, waaronder ikzelf.

In een eindejaarsinterview met Gazet van Antwerpen (19 december 2020) heeft u immers beweerd dat, ik citeer, ‘er geen gemeenteraad voorbijgaat of raadsleden van het Vlaams Belang zeggen minstens drie keer dat moslims en Afrikanen achterlijk zijn’. Einde citaat.

Deze leugenachtige bewering van u is lasterlijk en kan bovendien, zeker in het huidige klimaat van islamfundamentalisme en -terrorisme, Vlaams Belang-raadsleden in gevaar brengen. En in tegenstelling tot u, meneer de burgemeester, hebben wij niet allemaal de luxe dat er bij het minste onmiddellijk een politiecombi voor ons huis komt postvatten.

Laat ons uw uitspraak eens onder de loep leggen, en ik zal daarbij nog coulant zijn door voorbij te gaan aan de twee potsierlijke hyperbolen die erin vervat zitten, namelijk: ‘er gaat geen gemeenteraad voorbij’ en ‘minstens drie keer’. Want het gaat natuurlijk om de essentie, namelijk dat wij, ‘raadsleden van het Vlaams Belang’ zoals u het heeft verwoord, op de gemeenteraad zouden zeggen dat ‘moslims en Afrikanen achterlijk zijn’. Mijn vragen aan u zijn wat dat betreft simpel: 1) Waarom gaf u geen naam of namen van de gemeenteraadsleden die u bedoelt? En 2) Waarom gaf u geen citaat of citaten die zouden moeten bewijzen wat u beweert?

U mag daar dadelijk op antwoorden, maar ik denk dat ik weet waarom u zo vaag bent gebleven en uw bewering in de krant dus gratuit is: u heeft namelijk bewust gelogen.

Want het zal u misschien verbazen, meneer De Wever, maar op intellectueel vlak, met de nadruk op ‘intellectueel vlak’, heb ik u vrij hoog zitten. U bent, in tegenstelling tot de vele lichtgewichten in de politiek, perfect in staat om te begrijpen wat ik, of mijn fractiegenoten, zeggen en bedoelen.

U herinnert zich dat Pim Fortuyn, alvorens hij op straat werd geëxecuteerd door een islamofiele groenlinkser, heeft gezegd dat de islam een achterlijke cultuur is – en hij heeft dat, ook als socioloog, goed onderbouwd. Mocht u toen, meneer De Wever, de politieke opponent zijn geweest van de heer Fortuyn, dan had u mee bijgedragen tot het klimaat waarin bepaalde lieden zich voldoende gelegitimeerd voelden om Pim Fortuyn te vermoorden. Want u zou Fortuyns woorden op dezelfde manier verdraaid hebben, alsof hij met hoge regelmaat zou zeggen dat alle moslims achterlijk zijn.

U weet natuurlijk best, burgemeester, dat het bestempelen van een cultuur, religie of ideologie als achterlijk, níet betekent dat alle mensen die tot die cultuur behoren of zeggen dat ze die religie of ideologie aanhangen, achterlijk zijn. Zo simplistisch zit de wereld gelukkig niet in elkaar.

Mag ik u, burgemeester, herinneren aan uw uitspraak over de Marokkaanse gemeenschap? Ik citeer:

‘80% van de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen bestaat uit berbers. Dat is een gesloten groep met veel wantrouwen tegenover de overheid, met een zwak georganiseerde islam en die zeer vatbaar is voor het salafisme. De afwijzing komt ergens vandaan. De attitude om een opleiding te volgen en werk te zoeken moet er ook zijn.’ Einde citaat.

Deze terechte analyse leverde u kwaadwillige, valse verwijten op van ‘racisme’ en zelfs een klacht wegens racisme. En ook úw woorden werden op leugenachtige wijze verdraaid, alsof u álle Marokkanen of álle Berbers salafisme, geslotenheid of een problematische werkattitude zou toedichten. Sommige van uw opponenten verdraaiden uw woorden uit domheid, andere uit kwaadwilligheid en politiek-strategische overwegingen.

Louter uit politiek-strategische overwegingen doet u nu exact hetzelfde met mij en mijn fractie, meneer De Wever. Zoals de traditionele partijen tot uw afgrijzen en frustratie de N-VA brandmerken wanneer – bijvoorbeeld – Theo Francken een link legt tussen Arabische jongeren en het gooien van stenen, zo brandmerkt u zelf het Vlaams Belang.

En u doet dat bovendien op een laaghartige en goedkope wijze, met het emo-verhaaltje dat uw beste vriend moslim is. Wel, burgemeester, mijn levenspartner afkomstig uit Iran wordt gezien als een afvallige, een ex-moslim, en een deel van haar familie – die evenwel zo goed als even niet-islamitisch leeft als zij – beschouwt zichzelf ook als moslim. Et alors? U betrok er zelfs uw schepen en partijgenoot Nabilla Ait Daoud bij, die zichzelf misschien wel moslim noemt maar die volgens de islamitisch doctrine, net zoals uw beste vriend en de familie van mijn Iraanse levenspartner, een ‘murtadd’ of afvallige is. Want inderdaad, de islam is zo star en achterlijk dat het de enige zogenaamde religie ter wereld is die de doodstraf voorschrijft voor wie te veel afwijkt van de islamitische leerstellingen, die zijn vastgelegd in de Koran en de Hadith en worden voorgeschreven door de gezaghebbende islamitische rechtsscholen.

“Hoe kan ik Nabilla Ait Daoud nu uitleggen dat die van het VB eigenlijk wel redelijk en convenabel zijn?”, voegde u er nog paternalistisch aan toe. Het is nochtans erg redelijk en convenabel hoe ik mevrouw Aid Daoud al herhaalde malen heb gecomplimenteerd, zowel in Gazet van Antwerpen als op sociale media als off the record. Heel raar toch voor iemand die regelmatig zou hebben gezegd dat alle moslims achterlijk zijn.

Mijn vraag aan u is dus uiteindelijk heel eenvoudig: over welke uitspraken van welke VB-raadsleden tijdens welke gemeenteraadszittingen had u het precies in uw eindejaarsinterview in Gazet van Antwerpen van 19 december? En indien u die niet kunt geven, dan is het niet meer dan logisch dat u zich verontschuldigt voor de lasterlijke leugen die u over ons hebt verkondigd.

Sam van Rooy: “De Wever kon dus uiteraard geen énkel citaat van ons geven dat zou bewijzen wat hij over ons heeft durven beweren. Toch volhardt hij in de leugen…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...