Vlaams Belang dient klacht in bij gouverneur tegen OCMW-budget 2010

Het Vlaams Belang vraagt een grondig onderzoek van de toezichthoudende overheid naar de waarheidsgetrouwheid van het OCMW-budget 2010 en naar de reële financiële situatie van het Antwerps OCMW

Na een eerdere klacht van het Vlaams Belang trok de OCMW-raad op 24 december 2009 het oorspronkelijk OCMW-budget 2010 in en gaf aan de administratie de opdracht om een sluitend budget op te stellen. Het nieuwe OCMW-budget 2010 werd op 9 februari (OCMW-raad) en 1 maart (gemeenteraad) ter goedkeuring voorgelegd. Het nieuwe budget is sluitend, maar houdt duidelijk te weinig rekening met de reëel te verwachten kosten. Het Vlaams Belang twijfelt aan de waarheidsgetrouwheid van het OCMW-budget en dient daarom klacht in bij de gouverneur.

Waar is immers het tekort van 29,9 miljoen euro verdwenen? Dat is hoogst onduidelijk. De raadsleden beschikken niet over voldoende informatie om te achterhalen wat de reële financiële situatie van het Antwerps OCMW is. Ofwel werden de voorgaande jaren de kosten van het OCMW bewust opgeblazen om een hogere stadsbijleg te kunnen ontvangen, ofwel houdt het nieuwe budget onvoldoende rekening met alle te verwachten kosten. Daar wil het Vlaams Belang via deze klacht aan de Gouverneur klaarheid over. De partij hoopt dat de toezichthoudende overheid grondig zal onderzoeken welke van de twee ingediende budgetten het meest waarheidsgetrouw is. Volgens het Vlaams Belang voldoet geen van beiden.

Het Vlaams Belang is van mening dat het OCMW haar huiswerk voor de tweede maal opnieuw moet maken. Het Vlaams Belang dringt ook aan op een sociaal kerntakendebat. Gelet op de precaire financiële situatie van het OCMW en de stijgende sociale noden tengevolge van de economische crisis en de massa-immigratie, is een dergelijk kerntakendebat dringend en noodzakelijk. Het schorsen van het nieuw OCMW-budget door de Gouverneur is misschien de noodzakelijke voorzet hiertoe.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...