Vlaams Belang dient in het Vlaams Parlement voorstel van resolutie

Jan Penris: “Tolvrije Liefkenshoek zal grote positieve effecten hebben op de verkeersintensiteit op de ring, de files, de verkeersveiligheid, de concurrentiepositie van de haven en onze economie in het algemeen.”
  
Naar aanleiding van de in de gemeenteraad van Beveren unaniem goedgekeurde motie en een gelijkaardig in de gemeenteraad van Antwerpen ingediend voorstel, heeft de Vlaams Belangfractie in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie ingediend  om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken. In het voorstel, ingediend door Jan Penris, Filip Dewinter, Marijke Dillen en Joris Van Hauthem, wordt bij de Vlaamse regering aangedrongen op het bij wijze van test tijdelijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel voor een periode van minstens zes maanden.

 Gezien de unaniem goedgekeurde motie van de gemeente Beveren en de recent bekend geraakte resultaten van de studie van het  Verkeerscentrum die aantoont dat de verkeersbaten tot vier keer groter zijn dan de inkomsten uit de tolheffing, zal het Vlaams Belang vragen het voorstel van resolutie bij hoogdringendheid te agenderen voor de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van morgen, woensdag 20 februari. 

 Volgens het Vlaams Belang kunnen door het tijdelijk tolvrij maken van de nu zwaar onderbenutte Liefkenshoektunnel de mobiliteitseffecten van deze maatregel worden onderzocht op de verkeersstromen rond Antwerpen. Mobiliteitsmaatregelen rond Antwerpen dringen zich op. De realisatie van het Oosterweeltraject zou immers niet voor 2021 zijn en het heeft er nu al alle schijn van dat deze timing niet zal worden gehaald. De Liefkenshoektunnel is overigens de enige toltunnel in ons land. Voor de kostprijs van de andere tunnels moeten de gebruikers niet bijdragen.
 
 Jan Penris: “Er is een algemeen maatschappelijk draagvlak voor het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel zal immers grote positieve effecten hebben op de verkeersintensiteit op de ring, de files, de verkeersveiligheid, de concurrentiepositie van de haven en onze economie in het algemeen.”
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...