Vlaams Belang Deurne verzet zich tegen een op- en afrittencomplex in Deurne-Oost, vlakbij de wijk ‘Zwarte Arend’

Vlaams Belang Deurne verzet zich tegen een op- en afrittencomplex in Deurne-Oost, vlakbij de wijk ‘Zwarte Arend’

Vlaams Belang zet miskleun op agenda districtsraad en deelt pamflet uit

De aanleg van de snelweg A102 is een van de maatregelen om het mobiliteitsprobleem in Antwerpen te helpen oplossen. De A102 is het stukje autosnelweg tussen het rondpunt van Wommelgem en het knooppunt Antwerpen Noord-E19 en A12. Halverwege de A102, t.h.v. de Bisschoppenhoflaan/Houtlaan, wilde het Vlaams gewest een op- en afrittencomplex (een aansluiting of ‘verkeerswisselaar’) voorzien. Het Vlaams Gewest heeft hier dan ook een streefbeeldstudie over laten maken.
 

Op- en afrittencomplex naast Houtlaan, op 500 m van de wijk ‘Zwarte Arend’
Het schepencollege van de stad Antwerpen vond een open afrittencomplex aan de Bisschoppenhoflaan echter niet zo’n goed idee en vroeg een studiebureau onderzoek te doen. Dat studiebureau heeft nu het voorstel gedaan om het op- en afrittencomplex elders in te planten, meer bepaald vlak naast de Houtlaan, ten noorden van de nieuwe tramstelplaats (over de Makro). Dat is echter op ongeveer 500 meter afstand van de huizen de wijk Zwarte Arend!

In de collegebeslissing van 31 mei jl. (zie ‘bijlage 1’, pagina 4) staat het als volgt: “Uit de SWOT-analyse blijkt dat de locatie Houtlaan te verkiezen is omwille van verkeersplanologische, ruimtelijke en technische randvoorwaarden.” Uiteraard zal een dergelijke verkeerswisselaar van de A102 in combinatie met de Houtlaan de nodige geluidsoverlast (o.m. piepende remmen van camions in de talloze bochten) met zich meebrengen. Bovendien zal ook een overvloed aan fijn stof de buurt teisteren. De mensen die in Deurne naast de Ring wonen hebben daar jammer genoeg de nodige ervaring mee. Zoiets willen we niet in Deurne-Oost!
 

Bewoners van de wijk Zwarte Arend worden dom gehouden
 Dit op- en afrittencomplex werd vorige maand voorgesteld op de infomarkt van het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) in Wijnegem. Naar aanleiding van deze infomarkt werd op de districtsraad aan voorzitter Peter Wouters (N-VA’er en nota bene zelf wonend in de wijk Zwarte Arend) gevraagd waarom deze infomarkt ook niet had plaatsgevonden in Deurne. Zijn antwoord was hallucinant: “Deze werken hebben geen groot effect op Deurne.” Er zijn nu twee mogelijkheden: ofwel wil Peter Wouters de Deurnenaars bewust dom houden, ofwel geloof hij werkelijk dat deze enorme werken geen groot effect op Deurne zullen hebben. In juni wilde het Antwerps schepencollege de inplanting van het op -en afrittencomplex met het district Deurne bespreken. De districtsraadsleden waren hier echter niet van op de hoogte!
 

Geen tweede ring in onze buurt!
 Vlaams Belang Deurne pikt deze gang van zaken absoluut niet, en zet deze miskleun dan ook op de agenda van de districtsraad van 17 oktober. Wij willen immers niet dat Deurnenaar dom gehouden wordt. Bovendien zijn wij erg bekommerd om de gezondheid van de Deurnenaar, zowel inzake geluid als inzake fijn stof. Wij zullen daarom dit weekend (12-13 oktober) een pamflet uitdelen om de wijk Zwarte Arend op de hoogte te stellen en onze bekommernissen mede te delen. Naast het collegebesluit

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...