Vlaams Belang deelt 2.000 pins met Vlaamse Leeuw en Antwerps wapenschild uit ter gelegenheid van de stadsreceptie op de Grote Markt

 Filip Dewinter: “De actie is bedoeld als symbolisch protest tegen de overname van de ‘A’-symboliek door Bart De Wever.”
 
 Vlaams Belang wil ook in Antwerpen schepen van Vlaamse zaken
 
 
 Kopstukken, mandatarissen en militanten van het Antwerpse Vlaams Belang hebben vandaag vanaf 11 uur ter gelegenheid van de receptie van de stad op de Antwerpse Grote Markt 2000 pins uitgedeeld waarop de Vlaamse leeuw en het historische Antwerpse wapenschild staan afgebeeld. Onder meer Vlaams Belangkopstukken Filip Dewinter, Gerolf Annemans, Anke Van dermeersch, Bruno Valkeniers en Jan Penris namen deel aan de actie.
 
 Filip Dewinter: “De actie is bedoeld als symbolisch en ludiek protest tegen de overname van de ‘A’-symbolen van Patrick Janssens door de nieuwe burgemeester Bart De Wever. De stralende ‘A’  is immers niet het symbool van de stad Antwerpen, maar wel het symbool van de ‘city-community’ van Patrick Janssens, waarbij de Antwerpenaar wordt losgeweekt van zijn Vlaamse identiteit en waarden en normen. De ‘A’ is het handelsmerk van het multiculturele ‘Antwerpen is van iedereen’ van Patrick Janssens, waarbij de diversiteit centraal staat.  Het is m.a.w. het tegengestelde van alles waarvan de N-VA zegt voor te staan. Het Vlaams Belang vindt het meer dan bedenkelijk dat uitgerekend Bart De Wever verder zet wat Janssens heeft gelanceerd en zich nu de multiculturele A-symboliek toe-eigent.”  
 
 Het Vlaams Belang is van oordeel dat ook Antwerpen er ook in Antwerpen een schepen van ‘Vlaamse zaken’ moet worden aangesteld die initiatieven moet nemen die Antwerpen beschermen tegen de gevaren van de massa-immigratie, de multicultuur en de islamisering. Als er stad is die nood heeft aan een schepen van Vlaamse Zaken is het Antwerpen wel.
 
 De uitdeelactie verliep zonder incidenten. Veel aanwezigen speldden de pins van het Vlaams Belang op.
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...