Vlaams Belang betoogt aan nieuwe moskee in Berendrecht.

Filip Dewinter: “Stadsbestuur spreekt met 2 monden in verband met Polder-moskee.Sp.a = pro, NV-A = contra… Vlaams Belang wil van Bosschool -moskee jeugdcentrum maken”

De voorbije gemeenteraad interpelleerde gemeenteraadslid Filip Dewinter de Schepen voor Sociale zaken Tom Meeuws in verband met de ingrijpende werken die, zonder vergunning, werden uitgevoerd door de islamitische vzw “Het Gezin” aan de vroegere Bosschool in Berendrecht ten einde er een moskee van te maken. Alhoewel de Schepen van Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (NV-A) en polderdistrictsburgemeester Carl Geeraerts (NV-A) via de pers reeds hadden meegedeeld dat er geen s tedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd en dat ook de aanvraag van 2 jaar geleden om een functiewijziging te bekomen naar een gebedsruimte onontvankelijk werd verklaard, liet schepen Meeuws (Sp.a) weten dat “er geen reden tot staking van de werkzaamheden was” en dat het om “pure instandhoudingswerken” gaat . “Voorlopig stellen wij niet vast dat er grote problemen zouden zijn. Zij overtreden niet de wet op zo’n manier dat zou opgetreden moeten worden”, stelde Meeuws.

Terwijl districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) in de pers begin deze week verklaarde dat “we niet meegaan in eventuele plannen om in het district een moskee te beginnen”, verklaarde schepen Meeuws dat “we hen net zoals alle moskeeën, zullen begeleiden”. De intenties van de vzw “Het Gezin” zijn nochtans duidelijk. Op hun facebook-pagina lezen we dat “de Bosschool moet uitgroeien tot een volwaardig islamitisch centrum in Berendrecht. Met ruimte voor een moskee, Arabische les, godsdienstles, huiswerkbegeleiding en islamitische culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten”.

Het is duidelijk dat N-VA en Sp.a mekaar grondig tegenspreken wat de Polder-moskee betreft. Het Vlaams Belang wijst erop dat de gebouwen van de Bosschool reeds in 2016 voor 350.000 € door de islamitische vzw “Het Gezin” werden aangekocht van het Centraal Katholiek Comité waarna de lokalen quasi permanent als islamitische gebedsruimte werden gebruikt. De Stad Antwerpen die tussen 2000 en 2016 de lokalen huurde, liet na om aan de Bosschool een nieuwe bestemming te geven met alle gevolgen vandien. Filip Dewinter wijst erop dat “de illegale moskee in Berendrecht eertijds gefinancierd werd door gelden die onder andere bijeen werden gehaald door de radicale IS-imam Tariq Ibn Ali. Reeds in 2016 betoogde het Vlaams Belang tegen deze moskee. Het stadsbestuur greep nooit in en moet nu de gevolgen dragen van haar non-beleid. De moskee moet gesloten worden. Een andere oplossing is er na de vele bouwovertredingen van de klaslokalen naa r gebedsruimten niet. Het Vlaams Belang bereidt samen met een aantal buurtbewoners een klacht voor”.

Om deze eisen kracht bij te zetten zal het Vlaams Belang op zaterdag 10 oktober aanstaande om 16u een protestbetoging organiseren aan de Bosschool-moskee (Steenhovenstraat 95 te Berendrecht) met als thema “Geen moskee in de Polder”. Op deze demonstratie zullen Filip Dewinter, Anke Van dermeersch, Sam Van Rooy en Steve Van Broeckhoven het woord voeren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...