Vlaams Belang Antwerpen verzet zich tegen (provocatieve nine eleven-benefiet) nieuwe moskee Linkeroever

Nota bene op nine eleven wordt een provocatieve benefiet georganiseerd om een nieuw islamitisch haatpaleis op te richten middenin een rustige woonwijk. Vlaams Belang Antwerpen zal op dezelfde dag en locatie een herdenking houden voor de slachtoffers van de jihad-aanslagen op 11 september 2001.

In 2017 en 2018 reeds verzette het Vlaams Belang zich met succes tegen de inplanting van deze nieuwe moskee met Koranschool op Linkeroever door de vzw ‘Moraalcentrum Linkeroever’ (in een winkelpand middenin een woonwijk: Pieter Doorlantlaan 11A, 2050 Antwerpen Linkeroever). We hielden een petitie in de buurt, deelden pamfletten uit en dienden een klacht wegens het ontbreken van een vergunning en wegens de te grote parkeerdruk op de buurt en de onduidelijke bedoelingen van de moskeevereniging.

Gemeenteraadslid Filip Dewinter: “Het Vlaams Belang zegt duidelijk ‘neen’ tegen een Antwerpistan waar op elke hoek van de straat een moskee staat. Deze nieuwe moskee zou reeds de 64ste zijn in Antwerpen. Vermomd als ‘vzw Moraalcentrum Linkeroever’ wil men dit volledige gebouw in een rustige Antwerpse woonwijk aankopen. Daartoe wordt op de symbolische datum nine eleven (9/11) een provocatieve benefiet georganiseerd. Wij zullen dan ook op dezelfde dag en locatie een herdenking houden voor de bijna 3.000 slachtoffers van de islamitische aanslagen in New York op 11 september 2001!”

Nadat in 2018 de deputatie van de provincie Antwerpen de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de moskee had goedgekeurd, tekende de stad Antwerpen, mede onder druk van het Vlaams Belang, hiertegen beroep aan. Uiteindelijk werd de vergunning geweigerd, maar nota bene op nine eleven organiseert de vzw ‘Moraalcentrum Linkeroever’ nu een benefiet (zie hier de aankondigingsaffiche) om het betreffende gebouw te kopen. Deze provocatieve benefiet zal zowel ter plekke als via een livestream plaatsvinden (via Firdaus tv, een liefdadigheidsdekmantel voor islamiseringprojecten).

Fractieleider Sam van Rooy reageert verbolgen: “De vzw ‘Moraalcentrum Linkeroever’ nodigde indertijd al mannen en vrouwen apart uit voor gescheiden infoavonden. Ook citeert de vzw uit ‘Bukhari’ & ‘Muslim’, fundamentele islamitische bronnen (Hadiths) die aansporen tot intolerantie en haat jegens vrouwen en ongelovigen. Deze vzw en de beoogde moskee en Koranschool, waar de islamitische onderwerpingsleer centraal staat en sekseapartheid de toon zet, horen hier dus niet thuis. Dit is een fundamentele kwestie, namelijk het tegenhouden van de islamisering van onze samenleving en het vrijwaren van het Vlaamse en vrije karakter van onze Antwerpse wijken.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...