Verkeersafwikkeling Regattawijk – LO

Interpellatie van raadslid Gerolf Annemans aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 23 april 2012 betreffende de verkeersafwikkeling van de Regattawijk
 
Naarmate de Regattawijk wordt gebouwd dringt zich steeds meer de vraag op hoe deze wijk zich zal aansluiten op het verkeer. Reeds nu ontstaan bv. bij het passeren van fietsers op de Blancefloerlaan kleine files aan de voorlopige inrit, en dat net aan de oversteek. Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties. Ook is reeds enige onrust ontstaan in de DeCoussemaekerstraat omdat daar een – oorspronkelijk niet voorziene – dubbele autoverbinding werd aangelegd waarrond twijfel is ontstaan.
 
Wat zijn de precieze plannen van het stadsbestuur ?
 
Komt er een rondpunt op de Blancefloerlaan en zo ja waar en met welke capaciteit?
 
Komen er één of meerdere gewone aansluitingen op de Blancefloerlaan en zo ja, met verkeerslichten?
 
Zal er dan telkens ook  met een doorsteek van (en/of naar) de oost-west rijrichting gewerkt worden? In één of in beide richtingen?
 
Komt er een autoverkeerverbinding aan de DeCoussemaekerstraat ?
 
 
 
 
 

Gerolf Annemans
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...