VB bevraagt de burgemeester over inbraakgolf te Ekeren!

Mondelinge vraag van raadslid Wim Van Osselaer aan de burgemeester betreffende inbraakgolf te Ekeren

 

De afgelopen weken zijn er in de Ekerse wijk Mariaburg een reeks inbraken en inbraakpogingen geweest. Er werd ingebroken in de Oudstrijderslei, de Willy Staeslei, de Leopoldlei en in de parochiezaal op het Van den Weyngaertplein. De inwoners van de wijk zijn ongerust en het zit hen blijkbaar hoog. De Mariaburgers eisen in de krant “duidelijke acties van de politie”.

 

Graag had ik volgend info: Kan de burgemeester mij meedelen over hoeveel feiten het gaat, of er al een spoor is naar de daders en welke maatregelen werden genomen of nog zullen genomen worden om de inbraakgolf te stoppen? Betreft het een lokaal fenomeen of worden ook andere Antwerpse of Ekerse wijken momenteel getroffen door dezelfde problematiek?

 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...