“Tsjeventruk” van Peeters moet tijd winnen voor zieltogende Vlaamse Regering !

Vlaamse Regering is regering van uitgestelde zaken !

Minister-President Peeters spaart met zijn beslissing “onder voorbehoud” i.v.m. de tunnelvariant de kool en de geit en koopt opnieuw tijd. Tijd die blijkbaar nodig is om zijn Vlaamse Regering overeind te houden. In de praktijk beslist Peeters om niet te beslissen. De Vlaamse Regering is een regering van uitgestelde zaken geworden ! De beslissing  “onder voorbehoud” is dan ook een “tsjeventruk” zonder weerga !

Het immobilisme op politiek vlak vertaalt zich nu ook in immobilisme op het vlak van de mobiliteit ! Het overleven van de eigen coalitie haalt het op het nemen van verantwoordelijkheid. Het redden van het eigen politieke vel haalt het op het nemen van krachtdadige beslissingen.

 

De beslissing “onder voorbehoud” is een afgang voor Kris Peeters en betekent in de praktijk alleen uitstel van executie. Peeters wordt gegijzeld door SP.A. en N-VA. Dat het zover is kunnen komen is zijn eigen schuld. Door een definitieve oplossing voor het Antwerpse mobiliteitsdossier bewust niet te bespreken tijdens de regeringsonderhandelingen en geen knopen door te hakken in het Vlaams Regeerakkoord legde Peeters in juli 2009 al een tijdbom onder zijn regering die nu dreigt te ontploffen. Eigen schuld, dikke bult !

 

Antwerpen wordt de dupe van de politieke touwtrekkerij. De rest van Vlaanderen wordt het gedoe rond de Lange Wapper en het geruzie in Antwerpen stilaan maar zeker beu. Het geruzie in de Vlaamse Regering zorgt er voor dat het draagvlak voor een groot mobiliteitsproject in Vlaanderen alsmaar kleiner wordt.

CD&V, N-VA, SP.A. en VLD kiezen niet voor het Antwerps en Vlaams belang maar voor het eigen partijpolitiek belang !

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...