Top-10 vreemdelingencriminaliteit: overwegend Oost-Europeanen en Noord-Afrikanen

Vreemdelingencriminaliteit in Antwerpen neemt jaar na jaar toe: 5.066 gevatte daders op totaal van 11.233 in 2010 zijn vreemdelingen
 

Op basis van cijfergegevens, afkomstig van de dienst Strategische Misdaadanalyse van de lokale politie Antwerpen en van de dienst bevolking van de stad Antwerpen die Filip Dewinter opvroeg, blijkt dat de vreemdelingencriminaliteit in Antwerpen toeneemt. Het aandeel van vreemdelingen in de criminaliteit (gevatte daders) in Antwerpen stijgt jaarlijks: van 41% in 2008 naar 42,7% in 2009 en 45,1% in 2010. In absolute cijfers: in 2009 waren 5.077 gevatte daders op een totaal van 11.889 vreemdelingen, in 2010 gaat het al om 5.066 daders op een totaal van 11.233.

De top-10 vreemdelingencriminaliteit werd in 2010 overwegend beheerst door Oost-Europeanen en Noord-Afrikanen. 258 (2,3%) gevatte daders verbleven illegaal in ons land. 28% van de gevatte daders is afkomstig uit een EU-land, 72% zijn niet-EU-vreemdelingen.

 

1. Marokko: 876 (7,8%)
 
2. Nederland: 438 (3,7%)
 
3. Polen: 315 (2,8%)
 
4. Algerije: 315 (2,8%)
 
5. Roemenië: 303 (2,7%)
 
6. Servië-Montenegro: 191
 
7. Rusland: 157
 
8. Frankrijk: 135
 
9. Ex-Joegaslavië: 135
 
10. Turkije: 124
 

Het aandeel Oost-Europeanen in de Antwerpse criminaliteit steeg t.o.v. van 2009 van 1.189 gevatte daders naar 1.382. En het zal er niet op verbeteren; na de afschaffing van de visumplicht eind vorig jaar hebben vandaag de dag reeds 1,3 miljoen Albanezen (1/3 van de Albanese bevolking)  een paspoort aangevraagd om naar de Europese Unie te reizen. Volgens diverse bronnen zal dit –net zoals de instroom van Serviërs sinds het afschaffen van de visumplicht- een grote instroom van Albanezen in België veroorzaken. De Albanese maffia is alvast terug actief in Antwerpen. Dat bewijst de schietpartij van vorige week in de Van Arteveldestraat.

Het aandeel van Noord-Afrikanen en Turken in de criminaliteit daalt lichtjes van 1.439 gevatte daders in 2009 naar 1.314 in 2010.

Het taboe omtrent vreemdelingencriminaliteit doorbreken

Filip Dewinter: “Het zal ondertussen voor iedereen wel duidelijk zijn dat, wanneer bijna 1 op 2 van alle criminele feiten door vreemdelingen (overwegend niet-Europese) wordt gepleegd, het geen zin heeft om de kop in het zand te steken. Het taboe omtrent de vreemdelingencriminaliteit moet weg. Concrete maatregelen moeten genomen worden, zeker wanneer men weet dat een belangrijk deel van de hier verblijvende allochtonen over de dubbele nationaliteit beschikt en in de criminaliteitsstatistieken niet als vreemdelingen maar als Belg geregistreerd staan”.

Etnische daderprofielen opstellen

Filip Dewinter: “Het Vlaams Belang pleit voor het opstellen van etnische daderprofielen. Dit betekent dat op basis van nationaliteit en etniciteit bepaalde groepen specifiek geviseerd worden. Wanneer men bvb. weet dat Noord-Afrikanen verantwoordelijke zijn voor 32% van de drughandel en Turken slechts 0,2% van de drughandel voor hun rekening nemen dan lijkt het me logisch dat de Marokkaanse bevolkingsgroep strenger in het oog wordt gehouden”.

Criminele vreemdelingen uitwijzen

Filip Dewinter: “Multicultureel betekent steeds meer multicrimineel. Het Vlaams Belang stelt dan ook voor om -naar Zwitsers voorbeeld- criminele vreemdelingen die zware misdrijven of sociale fraude plegen automatisch uit te wijzen. De open grenzenpolitiek zorgt voor een toename van de criminaliteit. Zowat de hele criminaliteitsstijging van de jongste 20 jaar is het gevolg van de immigratie-invasie. De grenzen moeten dicht, zeker voor criminelen en fraudeurs!”

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...