Tijdens proefproject van 140 dossiers blijkt in meer dan 40% huurfraude betreffende het bezit onroerend goed in buitenland door huurders van sociale woning

Gelet op het onvoldoende aanbod aan sociale woningen en de lange wachtlijsten, is het belangrijk dat elke vorm van sociale huurfraude hard wordt aangepakt.

Uit een schriftelijke vraag aan de Antwerpse schepen van wonen, door Anke Van dermeersch,  bleek dat tijdens het proefproject van Woonhaven in maar liefst 111 dossiers sprake was van huurfraude door sociale huurder. Dit vooral door bezit van onroerend goed in Turkije, Marokko, Tunesië, Italië e n Polen. Daarbovenop zijn nog 29 dossiers in onderzoek omwille van een vermoeden van eigendom in het buitenland.

Antwerps gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Anke Van dermeersch  bevroeg het Antwerpse stadsbestuur over sociale huurfraude, meer bepaald naar het bezitten van buitenlandse eigendommen. De regels omtrent sociale huisvesting in Vlaanderen bepalen dat wie een sociale woning huurt, geen vastgoed mag bezitten. Ook niet in het buitenland. Ook niet in mede-eigendom. (zie webstek van De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)

Anke Van dermeersch: “Gelet op het onvoldoende aanbod aan sociale woningen en de lange wachtlijsten, er staan 54.400 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning in Antwerpen, is het belangrijk dat elke vorm van sociale huurfraude wordt aangepakt. Een sociale huurwoning moet toekomen aan wie er echt nood aan heeft en niet aan wie een eigendom, bijvoorbeeld in het buitenland, bezit. Daar moet ook in onze stad op toegezien worden.”

Bij Woonhaven Antwerpen zijn er 10.670 hoofdhuurders met de Belgische nationaliteit, 956 EU-burgers en 3.446 niet EU-burgers, dus om en bij de 30%.

Bij de Ideale Woning zijn 85% van de huurders Belg, 5% EU-burger en 10% niet EU burger.

Door Woonhaven zijn al onderzoeken gebeurd in 15 landen. 

Tot nu zijn er al 140 dossiers opgestart, waarvan er momenteel nog 29 lopende zijn. Van de 111 afgesloten dossiers tijdens het proefproject van Woonhaven, waren er 45 dossiers (41%) met eigendom. Woonhaven heeft recent terecht beslist het aantal dossiers stelselmatig op te drijven, maar De Ideale woning en ABC zijn nog niet begonnen aan de nodige controle op huurfraude. ABC blijft zelf in gebreke de correcte gegevens bij te houden over hun huurders en hun nationaliteit.

De Vlaamse regering ondersteunt trouwens controle op sociale huurfraude. Er mogen daarvoor gespecialiseerde onderzoeksbureaus worden ingeschakeld. Uitspraken van de rechtbank zowel in eerste aanleg als in beroep hebben al bevestigd dat die onderzoeken juridisch stand houden. De Vlaamse regering komt ook financieel tussen in de onderzoeken. Dat werd bevestigd door de Vlaams minister voor Wonen naar aanleiding van een bevraging door het Vlaams Belang in de commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed van 4 februari jl. over de terugbetaling van de kosten gemaakt door sociale huisvestingsmaatschappijen voor controle op buitenlandse eigendommen.

Anke Van dermeersch: “Een sociale huurwoning moet toekomen aan wie er echt nood aan heeft en niet aan wie een eigendom in het buitenland bezit.”

Het is ronduit een schande dat ABC niet eens kan meedelen welke nationaliteit haar sociale huurders hebben. Hier moet dringend daadkrachtiger bestuurd worden!

De fraude op de sociale woningmarkt is duidelijk groter dan eerst gedacht, zo blijkt uit het proefproject van Woonhaven, en meer onderzoek naar eigendommen in het buitenland van sociale huurders met een buitenlandse nationaliteit en/of meerdere nationaliteiten dient dringend gesystematiseerd te worden om elke vorm van huurfraude uit te sluiten.

Luc Doms
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...