Tekort bij OCMW en impact van masterplan onroerend goed hierop

Interpellatie van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch aan schepen Homans voor de gemeenteraadszitting van maandag 25 maart 2013 betreffende tekort bij OCMW en impact van masterplan onroerend goed hierop


 


De gemeenteraad is wettelijk gehouden de tekorten van het OCMW bij te passen. Volgens  de inspectie Financiën zou het tekort voor 2013 oplopen op tot 19,6 miljoen.


Een oplossing om dit tekort bij het OCMW in te perken of te vermijden is het verkopen van onroerende eigendommen.


In de Gazet van Antwerpen dd. 14 maart 2013 las ik dat schepen Homans een masterplan wil opstellen om in dit kader te bekijken welke bezittingen van het OCMW verkocht kunnen worden.


 


Graag bekwam ik hierover een aantal verduidelijkingen:


 


Hoe zal de schepen bekijken of laten bekijken welke bezittingen van het OCMW patrimonium verkocht kunnen worden om de OCMW financiën aan te zuiveren?

Wordt hiervoor beroep gedaan op externe partners en aan welke voorwaarden?Tegen welke datum schat de schepen dat dit masterplan, dat het tekort dat de stad zal moeten bijpassen kan inperken, klaar zal zijn?Welke richtlijnen en/of criteria zal de schepen (laten) hanteren om te besluiten dat een onroerend goed wel of niet verkocht zal kunnen worden?Staan er momenteel onroerende goederen te koop en wat zijn de vraagprijzen?Wanneer zullen de eerste onroerende goederen te koop aangeboden worden op de publieke markt?Wie bepaalt de waarde die een onroerend goed minimaal moet opbrengen voor het OCMW?

Op basis van welke criteria gebeurt of zal deze waardebepaling gebeuren?Hoeveel personeelsleden werken momenteel er aan het beheer van de onroerende goederen van het OCMW en hoeveel kosten worden hiervoor jaarlijks gemaakt?


 


 


 


 


 


Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...