Vlaams Belang wil dat stad Antwerpen zelf corona-vaccins aankoopt.

Filip Dewinter: “De corona-vaccin-inenting verloopt tergend traag. In plaats van te wachten op de Vlaamse en federale overheid moet de stad zelf het initiatief...