De kassa rinkelt voor het Zuiden: Antwerpse provincieraad keurt 1 miljoen euro subsidies goed

Bij monde van provincieraadslid Wim Verheyden kant het Vlaams Belang zich tegen het toekennen van deze subsidies voor “ontwikkelingsprojecten in het Zuiden”  De Antwerpse...