Zaak-El Kaouakibi: Vlaams Belang wil de stopzetting van alle Antwerpse subsidies aan de diversiteits- en integratie-industrie

Antwerps fractieleider Sam van Rooy: “Het terugvorderen van alle subsidiebedragen waarmee El Kaouakibi aan zelfverrijking heeft gedaan, is voor het Vlaams Belang verre van...