Subsidiestroom belastinggeld naar moskeeën houdt aan

In totaal 134.000 euro subsidie voor vijf Antwerpse moskeeën
 

Alleen het Vlaams Belang zegt ‘neen’ tegen deze onophoudelijke subsidiestroom van belastinggeld naar moskeeën
 

Ook dit jaar keurde de Antwerpse provincieraad subsidies goed voor vijf islamitische geloofsgemeenschappen, voor een totaalbedrag van niet minder dan 134.000 euro. Alleen het Vlaams Belang zegt ‘neen’ tegen deze onophoudelijke subsidiestroom van belastinggeld naar moskeeën. Kersvers Vlaams Belang-provincieraadslid Wim Verheyden wijst erop dat de islam en dus de moskeeën de integratie van moslims tegenhoudt.

Aan het verlenen van subsidies aan islamitische geloofsgemeenschappen zijn een aantal ‘voorwaarden’ verbonden. Zo dienen de geloofsgemeenschappen, i.c. de moskeeën, hun maatschappelijke betrokkenheid te rapporteren in een zogenaamd betrokkenheidsverslag. Verheyden merkt op dat de visie van het Vlaams Belang door die verslagen nu juist wordt ondersteund. Uit die verslagen blijkt immers dat de meeste islamitische geloofsgemeenschappen nauwelijks tot geen gebruik maken van onze Nederlandse taal. Ook blijken de geloofsgemeenschappen amper initiatieven te nemen naar de bredere buurt toe. In de ‘Antwerp Islamic Association’ is zelfs een interne strijd aan de gang over de rol van de imam en de bevoegdheden binnen de moskee. Zulke interislamitische twisten moeten volgens ons zéker niet gesubsidieerd worden met ons belastinggeld.

Verder blijken de geloofsgemeenschappen doorgaans weinig contact te hebben met de stadsdienst ‘Samenleven’. Door een gebrek aan communicatie naar de stadsdiensten toe, kan de stad Antwerpen in heel wat gevallen niet bevestigen of de door de moskeeën gerapporteerde initiatieven ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Volgens Wim Verheyden is het wraakroepend dat de provincie, zelfs ondanks de vele gerapporteerde tekortkomingen, nu toch overgaat tot het uitbetalen van de subsidies. De provincie zou immers opmerkingen kunnen melden aan de gouverneur, die op haar beurt de tekortkomingen kan melden aan de Vlaamse overheid. Het Vlaams Belang dringt er bij de gouverneur op aan dat zij dat met de voorliggende dossiers ook daadwerkelijk doet. Alleszins zijn en blijven wij van mening dat, zolang de islamitische leer niet expliciet, fundamenteel en breed gedragen is hervormd, er op geen enkele manier nog belastinggeld naar de islam mag vloeien.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...