Steeds meer inbreuken tegen het boerkaverbod in Antwerpen

Stadsbestuur heeft geen zicht op de mogelijke sanctionering ervan. Op 21 januari stelde gemeenteraadslid Anke Van dermeersch het schepencollege een aantal schriftelijke vragen over de naleving van het boerkaverbod, dat sinds juli 2011 door de federale wetgever werd opgelegd (art. 563bis van het Strafwetboek). Maar ook eerder was het in Antwerpen al verboden om zich – zonder toestemming van de burgemeester – in publieke ruimtes te begeven waarbij het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt was, en dit op basis van het politiereglement.

Uit de antwoorden die burgemeester Bart De Wever onlangs op haar vragen heeft verstrekt, blijkt dat het aantal vastgestelde inbreuken exponentieel stijgt. In 2010 was sprake van slechts 2 inbreuken, in 2011 waren er dat al vier. Volgens de burgemeester is 2012 ‘voorlopig absolute koploper met in totaal 19 feiten’. Geografisch gezien deden de inbreuken zich voornamelijk voor in de omgeving van postnummer 2060 (Seefhoek, Dam, Dambrugge, De Coninckplein, Stuivenberg), met liefst 11 geregistreerde feiten in 2012.  Dit jaar werd reeds 1 feit geregistreerd.

Sinds 2010 werden met andere woorden al 26 inbreuken vastgesteld tegen het boerkaverbod, en dit door 19 unieke overtreders. Eén vrouw daarvan werd maar liefst 4 keer betrapt, 1 overtreder beging 3 inbreuken en 2 vrouwen begingen elk twee overtredingen. Voor de volledigheid merkt de burgemeester in zijn antwoord op dat 2 van de 26 genoteerde inbreuken gingen om een stunt van journalisten.

Of al deze overtreders hiervoor een sanctie kregen opgelegd, is twijfelachtig. Volgens het antwoord ‘kunnen geen uitspraken gedaan worden over de sancties die hetzij door de politierechtbank, hetzij door de sanctionerende ambtenaar werden opgelegd’.  Anke Van dermeersch stelt deze bewering ernstig in vraag: “Er vinden geregeld contacten plaats en er zijn akkoorden gesloten met het parket.  De sanctionerende ambtenaar staat onder de voogdij van het stadsbestuur. En toch beweert  de burgemeester  geen uitspraken te kunnen doen over mogelijke sancties die door beide instanties kunnen worden opgelegd. Onbegrijpelijk en ongeloofwaardig. Het wekt in ieder geval het vermoeden dat overtreders er wellicht hooguit met een vermanend vingertje van af komen.”
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...