Stadsbestuur hanteert een verwerpelijk ‘Eigen Partij Eerst’- principe

De oude politieke cultuur is niet dood: politieke kameraden krijgen opdracht van GAPA

De meerderheid in de Raad van Bestuur van Gapa heeft vandaag de gunning goedgekeurd voor het aanstellen van twee advocatenkantoren voor het verlenen van juridische diensten aan het gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf. Concreet gaat de opdracht over het opvolgen en innen van de niet-betaalde parkeerretributies.

Mits een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werden er 5 kantoren aangeschreven om een offerte in te dienen. Daarvan hebben er 4 gereageerd door een offerte in te sturen. Deze vier offertes werden beoordeeld op een aantal criteria en een mondelinge toelichting. Hieruit werd het kantoor Desdalex en het kantoor Damen & Op ’t Eynde geselecteerd.

Daardoor wordt de opdracht voor het opvolgen en innen van niet-betaalde parkeerretributies voor een periode van 4 jaren dus toegewezen aan de “politieke kameraden“: Chris Luyckx (bureau Desdalex, Open-vld) en Walter Damen (kantoor Damen & Op ’t Eynde, CD&V).

Onze vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, gemeenteraadslid Johan Van Brusselen, heeft tegen de toewijzing gestemd. Hij stelde dat er toch wel iets meer dan 5 advocatenkantoren in heel Antwerpen te vinden zijn die een dergelijke routinematige opdracht kunnen opvolgen en kwalitatief uitvoeren. Door de keuze al bij aanvang te beperken tot slechts 5 kantoren – waarvan er 2 behoren tot politieke kameraden van politieke partijen van de meerderheid – komt het niet als een verrassing over dat net zij worden aangesteld. Dit is een uiting van oude politieke cultuur. Het stadsbestuur hanteert nog steeds een verwerpelijk “Eigen Partij Eerst!”-principe.

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...