Stad schrapt weer 40 parkeerplaatsen in het centrum

Fietsvriendelijk beleid mag niet leiden tot autopestbeleid

De Raad van Bestuur van GAPA besliste vrijdag jl. over de locaties van de nieuwe fietsstations in het kader van het project ‘publieke fietsen’. De Stad Antwerpen en GAPA werken samen aan het opzetten van een publiek fietssysteem. In een eerste fase ligt het toepassingsgebied tussen Singel en Schelde. In die zone werden 37 locaties weerhouden samen goed voor het stallen van 900 publieke fietsen.

Het Vlaams Belang is dit project genegen. Gemeenteraadslid Johan Van Brusselen betreurde echter dat er voor de totstandkoming van dit project op 13 van de 37 locaties (zie bijlage) in totaal 40 parkeerplaatsen sneuvelen.  Johan Van Brusselen vroeg het college en bevoegd schepen Van Campenhout op de Raad van Bestuur van GAPA uitdrukkelijk om de locaties dusdanig uit te kiezen dat er geen parkeerplaatsen verloren gaan. Indien dit praktisch onmogelijk blijkt, dient er gezocht naar nieuwe parkeerplaatsen in de buurt.

Het fietsvriendelijk beleid van de stad leidt al te dikwijls tot een autopestbeleid. Het is steevast de Antwerpse automobilist die moet inleveren voor fietsvriendelijke maatregelen (bij heraanleg van straten en pleinen, bij plaatsen van fietsstallingen,…). Het kan ook anders. Een fietsvriendelijk beleid met meer en veiligere fietspaden hoeft toch niet te betekenen dat er stelselmatig parkeerplaatsen moeten sneuvelen. Een fietsvriendelijk beleid kan toch ook autovriendelijk zijn.  Voor Johan Van Brusselen dienen de fietsstallingen voor de publieke fietsen in Antwerpen bij voorkeur ingeplant te worden op pleinen zodat er geen parkeerplaatsen voor moeten opgeofferd  worden. Er zijn de laatste jaren al genoeg parkeerplaatsen in het centrum geschrapt tot groot ongenoegen van vele bewoners en bezoekers van onze stad.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...