SP.a maakt van Merksems buurtsecretariaat een partijlokaal

Op zondag 22 januari vond een nieuwjaarsreceptie van de SP.a plaats in het ontmoetingscentrum MerksemDok  in de Emiel Lemineurstraat 71 in Merksem. Het ontmoetingscentrum is een stadsgebouw. Bij gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2010 werd het “Stedelijk reglement op de Buurtsecretariaten” goedgekeurd. Hierin wordt het volgende bepaald : “Gebruik het secretariaat waarvoor het bedoeld is: werk voor uw bewonersgroep of vereniging. Wat kan niet? Gebruik van bureaumateriaal, internet, vergaderzalen … voor persoonlijke doeleinden; commerciële activiteiten; politieke activiteiten; religieuze activiteiten. Blijkbaar is dit stedelijk reglement van toepassing op iedereen, behalve op de SP.a van burgemeester Janssens.
Gemeenteraadslid Johan Van Brusselen zal tekst en uitleg vragen aan het college van burgemeester en schepenen.  Het is immers duidelijk dat het stedelijk reglement bewust werd omzeild. Voorts wil Johan Van Brusselen, zelf woonachtig in Merksem, weten op welke basis een toelating werd verleend om deze gebeurtenis te laten doorgaan; welke kosten of vergoeding(en) er in rekening werden gebracht en of er stadspersoneel werd ingeschakeld om deze nieuwjaarsreceptie te laten doorgaan in deze locatie.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...