Slechts 16% van de Antwerpse OCMW-klanten heeft Nederlands als moedertaal

Fractievoorzitster VB in OCMW-raad Chris Luyckx: “Antwerpen moet minder aantrekkelijk gemaakt worden voor immigranten. Geen equivalent leefloon meer toekennen aan asielzoekers en geregulariseerden, enkel materiële steun!”
 
Uit het jaarverslag 2011 van het OCMW Antwerpen bleek reeds dat de zogenaamde equivalente leefloners met 10% (van 4120 in 2010 naar 4570 in 2011) zijn gestegen. Het equivalent leefloon is de financiële steun die personen ontvangen die geen recht hebben op leefloon. Het betreft bijna uitsluitend immigranten die een verblijfsvergunning hebben bekomen via regularisatie, asiel of gezinsmigratie.  
 
Uit een nieuw antwoord op een vraag van Chris Luyckx, fractievoorzitster van het VB in de OCMW-raad, blijkt nu dat nauwelijks 16% van de OCMW-cliënten het Nederlands als moedertaal heeft (cijfers mei 2012). Dit wil dus zeggen dat 84% van de personen die door het OCMW gesteund worden een vreemde achtergrond heeft.
 
“Deze percentages duiden nogmaals aan dat de armoede in Antwerpen wordt geïmporteerd. In versneld tempo zijn we het OCMW van de wereld geworden. De te grote toestroom verhindert inburgering en activatie, zodat grote groepen immigranten lange tijd ten laste van het OCMW blijven. Er is dringend nood aan het indammen van de immigratietoevloed.” aldus Chris Luyckx.
 
Chris Luyckx stelt voor om geen equivalent leefloon meer toe te kennen aan asielzoekers, geregulariseerden en gezinsherenigers, maar enkel nog materiële hulp, kost en inwoon dus. “Dit zal het OCMW niet alleen een besparing opleveren, maar ook de aantrekkelijkheid van Antwerpen doen afnemen voor nieuwe immigranten.”, stelt ze.  
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...