Sinksenfoor

Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 mei 2013 betreffende de Sinsksenfoor 


Na een uitspraak van de rechter in kort geding en heel wat heisa over het al dan niet plaatsvinden van de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken gaan de buurtbewoners van de Antwerpse Zuidwijk nu toch akkoord met het voorstel van het stadsbestuur om de Sinksenfoor tot 2014 te laten plaatsvinden op de Zuiderdokken. Daarna wordt het plein gerenoveerd en moet het stadsbestuur op zoek gaan naar een nieuwe plaats voor de jaarlijkse Antwerpse kermis. 


Voordat er een akkoord was tussen het stadsbestuur en de protesterende buurtbewoners, waren de stadsdiensten daags voordien nog volop voorbereidende werken aan het uitvoeren op de locatie aan de Scheldekaaien. Eandis had er overigens net voor 200.000 euro aan elektriciteitskabels aangerukt.


Graag verneem ik van de burgemeester hoeveel het volledige kostenplaatje bedraagt die de, wat nu blijkt, nutteloze voorbereidende werken op de Scheldekaaien met zich hebben meegebracht. 


Welke specifieke maatregelen worden er door het stadsbestuur genomen om de overlast voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken?


De buurtbewoners spreken over een “waterdicht akkoord” met het stadsbestuur met alle handtekeningen van de leden van het college. Hoe duurzaam is een dergelijk akkoord, want het betreft slechts één kleine groep van buurtbewoners? Wat indien andere buurtbewoners naar de Raad van State gaan om de uitvoering van het arrest te eisen?


Het gerucht bestaat dat de buurtbewoners ook een financiële compensatie krijgen voor eventuele overlast. Volgens sommigen tot 9.000 euro. Kloppen deze geruchten?


Er zou reeds een voorstel op tafel liggen dat de Sinksenfoor vanaf 2015 zou plaatsvinden op de Ledeganckkaai, waar jaarlijks Laundry Day wordt georganiseerd. Klopt het dat het stadsbestuur deze mogelijkheid bestudeert? Zijn er reeds andere locaties die in aanmerking komen? Zo ja, welke?


Meent het stadsbestuur niet dat het tijd wordt om op een overlastneutrale plaats in Antwerpen een “evenementenplateau” te voorzien waar het overgrote deel van de grote openluchtevenementen (van Sinksenfoor tot popconcert) kunnen plaatsvinden op een organisatorisch concrete en veilige manier?


 


 


 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...