Sam van Rooy wil nieuwe studie die kostprijs immigratie berekent

Vlaams Belang vraagt de Vlaamse regering om een onafhankelijke en volledige studie te bestellen naar de impact van migratie op de Vlaamse economie en financiën. De vorige studie die in 2018 werd uitgevoerd door de Nationale Bank (NBB) bevatte volgens hen tal van fouten.

 “De focus lag daarbij op niet-EU-burgers en op de kosten en opbrengsten voor de arbeidsmarkt en overheidsfinanciën van verschillende migratiekanalen, waaronder asiel tot gezinshereniging”, aldus Vlaams parlementslid Sam Van Rooy, die daartoe een resolutie indient. “Maar de kosten van illegaliteit, asielopvang en veiligheid werden niet meegerekend en de studie nam enkel de beroepsactieve leeftijd van de migranten in rekening, en niet hun hele levensloop.” Uit de studie van de Nationale Bank bleek onder meer dat immigratie een positief effect had op ons bbp en dat de nettobijdrage van migranten van de tweede generatie hoger lag dan die van de autochtone bevolking. Vlaams Belang wil ook de kost berekend zien op vlak van inburgering, huisvesting, onderwijs en welzijn – Vlaamse bevoegdheden. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...