Sam van Rooy maant burgemeester De Wever aan om actie te ondernemen tegen niet-erkende haatmoskeeën

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft de erkenning ingetrokken van de Pakistaanse Noor-Ul-Haram-moskee in de Van Kerckhovenstraat. Ook heeft hij de procedure opgestart om hetzelfde te doen met moskee De Koepel aan de Stenebrug. Eerstgenoemde moskee omdat haar bestuur in de clinch ligt met de door de Moslimexecutieve aangestelde en door de FOD Justitie (lees: belastingbetaler) betaalde imam, omdat er een vermoeden van zwartwerk is en omdat de huidige imam niet gescreend werd door Staatsveiligheid (dit alles is in strijd met het eredienstdecreet). De tweede moskee, De Koepel, zou haar erkenning gaan verliezen omdat zij al meer dan tien jaar aan geen enkele administratieve verplichting voldoet. Notulen van bestuursvergaderingen, meerjarenplannen, jaarrekeningen, budgetten, noch bewijs van enige inburgeringsplicht werden sinds 2011 ingediend bij de overheid. Dat deze moskee desalniettemin tien jaar lang is gesubsidieerd met belastinggeld, is meer dan schandelijk te noemen.

Naast de genoemde feiten is er echter sprake van een nog veel zorgwekkendere problematiek: beide moskeeën nodigden de afgelopen jaren meerdere problematische predikers uit, die vanuit het buitenland naar ons Antwerpen kwamen, om hun haat tegenover onze manier van leven uit te drukken en op te roepen om de supremacistische islamitische leerstellingen te allen tijde in de praktijk te brengen. Daar zaten zelfs jihad-verheerlijkers bij. Verder organiseren beide moskeeën het hele jaar door Koranlessen voor kinderen vanaf vier jaar. Deze kinderen krijgen dus van jongs af een boodschap van minachting en haat tegenover onze vrije, democratische samenleving. Hun non-integratie is hiermee verzekerd, en zij zullen in de toekomst mogelijk een potentieel probleem of zelfs gevaar zijn voor onze stad.

In navolging hiervan ondervroeg Antwerps fractieleider Sam van Rooy burgemeester De Wever om dringend actie te ondernemen en de bevoegde overheden te vragen paal en perk te stellen aan de verdere kweek van moslimfundamentalisme: “Kinderen van amper 4 jaar oud worden geïndoctrineerd in Koranlessen en zullen de nieuwe moslimfundamentalisten en jihadisten van morgen zijn. Neem dus actie door contact op te nemen met Staatsveiligheid en andere overheden. Het mag toch niet zo zijn dat er kinderen haat wordt aangeleerd, terwijl andere kinderen aan het spelen en voetballen zijn. Als u geen actie wil ondernemen tegen haatpredikers, onderneem dan op zijn minst actie ter bescherming van en en voor de vrijheid van deze kinderen.”

Vlaams Belang betreurt de passieve houding van burgemeester Bart De Wever.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...