Reactie Vlaams Belang n.a.v. dadingsovereenkomst Sinksenfoor:

Filip Dewinter: Leugens, chantage, geheime contracten, zwijggeld,� het lijkt wel alsof de maffia Antwerpen bestuurt.

Vlaams Belang wil dat stadsbestuur werkt maakt van permanent evenementenplatform waar met een minimum van overlast voor de buurtbewoners evenementen kunnen worden georganiseerd

Het Vlaams Belang kant zich tegen de handelswijze van het Antwerpse stadsbestuur met betrekking tot de Sinksenfoor. Toen op 6 mei het stadsbestuur een dadingsovereenkomst afsloot met de zes procederende buurtbewoners werd in alle toonaarden verzwegen dat de stad de zes buurtbewoners enige financiële compensatie zou toekennen. Meer nog, dit werd door het stadsbestuur zelfs leugenachtig ontkend. Enkele weken later blijkt nu dat aan deze buurtbewoners contractueel 45.000 euro belastingsgelden zal betaald worden, een bedrag dat volgens het stadsbestuur zou overeenkomen “met de door de buurtbewoners betaalde gerechtskosten”. Voor het Vlaams Belang is het echter duidelijk dat deze ‘terugbetaling van gerechtskosten’ eerder neerkomt op zwijggeld en omkoperij. In de aan de gemeenteraad nu eindelijk overgemaakte gecensureerde overeenkomst, ondertekend door de burgemeester en de stadssecretaris, werd het bedrag van de betaling overigens onleesbaar gemaakt.

Filip Dewinter reageert: “Leugens, chantage, geheime contracten, zwijggeld,… het lijkt wel alsof de maffia Antwerpen bestuurt. Het Vlaams Belang eist dat het stadsbestuur op de gemeenteraad maandag volledige klaarheid schenkt omtrent de reden voor de geheimdoenerij en leugenachtigheid van de voorbije weken in het Sinksenfoordossier.”

Het is bovendien duidelijk dat de verschillende bepalingen van de dadingsovereenkomst (bv. betreffende ‘herlocalisering’ van storende attracties ter hoogte van de huizen van de zes buurtbewoners, over de toepassing van de politiecodex, betreffende de locatie van de politiepost,…) in de eerste plaats niet het algemeen stedelijke belang op het oog hebben, maar wel enkel en alleen het particuliere belang van de contractanten/buurtbewoners. Het Vlaams Belang wijst erop dat de stad wettelijk nochtans gehouden is het algemene belang na te streven. In de huidige omstandigheden is het maar een kwestie van tijd of ook andere buurtbewoners zullen (gegarandeerd succesvolle) procedures starten.

Het Vlaams Belang wijst er tenslotte op dat niet enkel het huidige , maar ook het vorige stadsbestuur – en dus ook huidige oppositiepartij sp.a – een grote verantwoordelijkheid draagt voor de huidige malaise. Filip Dewinter: “Het Vlaams Belang pleit er al lang voor om in Antwerpen een permanent evenementenplateau uit te bouwen waar – met een minimum van overlast voor de buurtbewoners – evenementen kunnen worden georganiseerd. Het vorige stadsbestuur heeft hier geen werk van willen maken. Als mogelijke lokatie stelde het Vlaams Belang reeds de site van Petroleum-Zuid of de Konijnenweide voor.  Het Vlaams Belang vraagt het nieuwe stadsbestuur om hier nu snel werk van de maken, teneinde een einde te maken aan de huidige knoeiboel.”

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...