Reactie van Filip Dewinter op de beschuldigingen aan zijn adres inzake ‘buitenlandse inmengingsactiviteiten’.

Met stijgende verbazing heb ik kennis genomen van de beschuldigingen inzake het feit dat ik ‘zaken zou geregeld hebben voor een Chinese spion’ en dat ik me voor de kar van de Chinese overheid zou hebben laten spannen. De indruk wordt gewekt dat ik actief meegewerkt zou hebben aan zogenaamde spionage- en inmengingsactiviteiten van de Chinese overheid in ons land via de European Chinese Cultural and Educational Foundation vzw (ECCEF), een in Antwerpen gevestigde culturele vereniging zonder winstoogmerk.

Het hele verhaal leest als een spionageroman van John Le Carré. De realiteit is echter veel minder spectaculair. In 2013 werd ik door de ondervoorzitter van ECCEF, mijn vriend wijlen senator Freddy Van Gaever, uitgenodigd op een tentoonstelling van ECCEF in Lier waar ik kennis maakte met de voorzitter van ECCEF, de heer Shao Changchun. ECCEF is een vzw die culturele activiteiten organiseert, onder andere de uitwisseling van Europese en Chinese kunstenaars. Zo werden tentoonstellingen georganiseerd in het Europees en Vlaams parlement en in culturele centra in binnen -en buitenland. ECCEF organiseerde allerlei colloquia en culturele manifestaties in verschillende landen (Frankrijk, België, China, Tadzjikistan, Kazachstan, …).

Ik adviseerde en hielp ECCEF-ondervoorzitter Freddy Van Gaver in 2015 bij het organiseren van een colloquium in het Vlaams parlement (‘Flanders: a bridge between China and Europe’), alsook bij de organisatie van een culturele manifestatie in Pittem ter nagedachtenis van pater Ferdinand Verbiest, de eerste Vlaamse missionaris in China. Tevens ontving in de voorbije jaren in het Belgisch en Vlaams parlement een aantal Chinese delegaties van Chinese kunstenaars en zakenmensen. Sporadisch werden ook contacten gelegd met derden ten einde een en ander te organiseren. De reis- en andere onkosten die ik hiervoor moest maken werden logischerwijze steeds terugbetaald of bekostigd door ECCEF. Nooit ontving ik enige betaling of onkostenvergoeding. Tevens had ik de mogelijkheid om op vijf jaar tijd een viertal keer op uitnodiging van de ECCEF af te reizen naar China om er deel te nemen aan culturele manifestaties van de betrokken vzw. Ook nam ik deel aan een colloquium in Kazachstan. De reisonkosten die ik daarvoor moest maken werden betaald door de ECCEF.

De hele affaire roept heel wat vraagtekens op. De Staatsveiligheid controleert blijkbaar het doen en laten van politici in het kader van een onderzoek naar inmengingsactiviteiten. Ze stelt rapporten op en doet vaststellingen, maar contacteert of verwittigt de politici die deelnemen aan de activiteiten van ECCEF of contact hebben met de voorzitter van ECCEF niet (waaronder minister Jan Jambon, oud-voorzitter van het Vlaams parlement Marleen Vanderpoorten, oud-VU-voorzitter en -parlementslid Jaak Gabriëls, ondervoorzitters van het Vlaams parlement Peter Van Rompuy en Wilfried Vandaele en burgemeester van Lier Frank Bogaerts, senator Freddy Van Gaever, Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch, …).

Ik heb steeds te goeder trouw gehandeld, maar moet nu via de media vernemen dat er eventueel misbruik van mijn vertrouwen zou zijn gemaakt. Het lijkt er dan ook op dat er informatie uit een geheim rapport van de staatsveiligheid naar de pers is gelekt – een dossier waar ik niet eens het bestaan van ken, laat staan de inhoud – om mij te schaden. Alleszins is dit dus een zoveelste poging om af te rekenen met een regimekritische en zogenaamd staatsgevaarlijke politicus. Het volgen van politici (herinner de zaak Bart Debie), het niet inlichten van politici en het lekken van informatie uit een zogenaamd geheim staatsveiligheidsrapport, is onaanvaardbaar in een democratische rechtsstaat. Ik zal dan ook niet nalaten om een procedure op te starten bij het Comité I ten einde een onderzoek naar het handelen van de staatsveiligheid mogelijk te maken.

Tot slot nog dit: het is best een goede grap dat iemand zoals ik, die nota bene al jaar en dag de paria van de Belgische politiek is, de best geplaatste politicus zou zijn om ‘buitenlandse inmengingsactiviteiten’ te faciliteren en te organiseren.

Meer info vind je hier

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...