Publieke fietsen in Antwerpen: bikey of vélo?

Interpellatie van raadslid Van Brusselen aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 2 mei 2011 ivm de naamsverandering van het project publieke fietsen 

In de welbekende krant De Nieuwe Gazet van 7 april staat een bericht ivm de naamsverandering van het project van de publieke fietsen in Antwerpen.

Volgens dit bericht zouden de stadsfietsen niet meer Bikey gaan heten, maar wel  ‘velo’. De inspiratie hiervoor zou de schepen gevonden hebben bij zijn vrouw! Zij zou op de naamsverandering hebben aangestuurd.

De benaming die in de RvB van GAPA was gekozen voor de Antwerpse stadsfiets was Bikey en niet voor het Franse én tegelijk Antwerps klinkende ‘velo’.

Maar blijkbaar heeft de schepen ook zijn moeder geraadpleegd, klanten van Den Bengel en ook bij vrienden …

Zijn uitspraak dat “Bikey” een naam was die gekozen werd omwille van het internationale karakter, maar daarmee schieten we deels het doel voorbij. In buitenlandse steden zoals Barcelona, waar de fiets al in gebruik is, zie je dat de fiets voor 90% door de stadsbewoners gebruikt wordt en voor 10% door toeristen.

Over dit alles wil ik de schepen in detail bevragen.

Motivering

Door de RvB van GAPA was beslist welke naam dit project zou krijgen.

Volgens dit krantenbericht zouden niet-leden van de RvB de schepen ertoe gebracht hebben de naam te wijzigen?

Johan Van Brusselen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...