Politiecombi en lijnbussen bekogeld met stenen in Antwerpen. Politie vlucht weg!

Het voorbije weekend deden zich voor de zoveelste keer op rij incidenten voor waarbij bussen van De Lijn met stenen bekogeld werden. Deze keer werd op zaterdagavond een bus en een politiecombi met stenen bekogeld aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Zondagavond werd een bus van lijn 32 met stenen bekogeld ter hoogte van de Uitbreidingsstraat in Berchem. Men kan niet langer gewagen van geïsoleerde feiten. Dit geweld draait stilaan uit op een georganiseerde geurrilla tussen jongerenbendes en politie. Jongeren keren zich tegen de overheid. Ze vallen politiecombi’s, lijnbussen of ambulances aan alsof ze zich in de bezette Palestijnse gebieden zouden bevinden.
 
Vlaams Belang wil een politie die optreedt, geen politie die capituleert: desnoods buurtobservatiepatrouilles in risicowijken

Deze jongerenbendes en het gewelddadig gedrag van agressieve hangjongeren creëert een permanente sfeer van onveiligheid. Als de politie die geconfronteerd wordt met het bekogelen van lijnbussen dan ook nog vlucht of laat betijen, wanen deze jongeren zich onaantastbaar. Waarom wordt recht en orde niet hersteld? Het Vlaams Belang eist dat de politie optreedt en niet wegvlucht voor jongerenbendes. Op die manier krijgen we in Antwerpen langzaam maar zeker een aantal no-go-zones; zones waar de politie niet langer optreedt, waar de politie niet langer patrouilleert ‘om niet te provoceren’, zones waar geweld en vandalisme door de vingers worden gezien. De modale Antwerpenaar is alweer het eerste slachtoffer van het lakse en laffe gedrag van de Antwerpse politie en het Parket.
 
Het Vlaams Belang verwacht dringend een duidelijk signaal van de burgemeester. Steeds luider weerklinkt immers de roep van moegetergde bewoners om het heft in eigen handen te nemen en zich te organiseren in burgerwachten. Het Vlaams Belang is van mening dat het garanderen van de veiligheid een taak van de politie is. Toch kan het Vlaams Belang begrip opbrengen voor het feit dat bewoners – ten einde raad omwille van het niet-optreden van politie en Parket – zelf de veiligheid in hun buurt willen bewaken, vermits de overheid faalt.
 
Het Vlaams Belang beraadt zich over het actief ondersteunen van dergelijke veiligheidscomités die in moeilijke wijken willen patrouilleren, niet met de bedoeling om zelf op te treden, maar met de bedoeling om geweld en criminaliteit te signaleren en alzo de politie te verplichten op te treden en het geweld niet langer door de vingers te zien.
 
Filip Dewinter,
fractievoorzitter Vlaams Belang
in de Antwerpse gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...