Overlast en problemen met hygiëne op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners

Op het doortrekkersterrein voor zigeuners te Antwerpen stelt zich “een probleem van gebrekkige hygiëne”. Dat is geen vooroordeel en geen racistische propaganda, het is de uitdrukking die het gemeentebestuur zelf gebruikte in haar antwoord op een kritische vraag van Anke Van dermeersch aan de Antwerpse gemeenteraad.
Verder geeft men ook grif toe dat er gebruikers zijn die hun borg en/of hun retributie niet betalen: “Een aantal gebruikers verblijft soms op het terrein zonder zijn borg te betalen, en een deel hiervan betaalt de retributie niet.”
Op het doortrekkersterrein werd, nog steeds volgens het gemeentebestuur het voorbij jaar 534 euro borg ingehouden. De reden was meestal “het extreem vuil achterlaten van het terrein.” Op het residentiële terrein stelt het probleem zich nauwelijks, maar op het doortrekkersterrein “zijn er regelmatig beschadigingen door verblijvers”. Er staan ook regelmatig voertuigen zonder toestemming. Maar in zijn oneindige mildheid regulariseert de toezichter deze toestand waar mogelijk tijdens zijn dagelijks werk.  Ja, voor woonwagenbewoners getuigt de administratie soms van een oneindige goedheid.
In 2010 werden op het doortrekkersterrein 8 opzettelijke beschadigingen vastgesteld, naast 22 beschadigingen door slijtage en normaal gebruik. Bovendien wordt er soms ook illegaal elektriciteit afgetapt. In Deurne werd daarom een nieuwe elektriciteitskast geplaatst die aftappen technisch uitsluit. Als zo’n maatregel noodzakelijk wordt geacht, dan wijst dat erop dat er ook daar vrijwel zeker misbruiken zijn geweest te Deurne.
In december 2010 heeft het college beslist om wegens “een opeenstapeling van kleine inbreuken en overlast in de omgeving van het doortrekkersterrein”, het terrein tijdelijk te sluiten. Er zullen nieuwe infrastructuren aangelegd worden om de hygiëne te bevorderen en de vrije toegang tot het terrein verder te beperken. Ook dat wijst erop, dat er wel degelijk problemen zijn geweest met hygiëne, en dat het doortrekkersterrein inderdaad overlast heeft veroorzaakt. Hoe hardnekkig men dat om politiek correcte redenen ook probeert te ontkennen.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...