Organisatie verdoofde rituele slachtvloer in Antwerpen (kostprijs: 36.000 euro!) is doekje voor het bloeden: stadsbestuur deed geen enkele inspanning om verdoofd slachten te promoten

Filip Dewinter: “Antwerps stadsbestuur koopt met organisatie verdoofde slachtvloer geweten af. Nu moeten duidelijke keuzes worden gemaakt: onverdoofde rituele slachtingen moeten verboden worden.”

Deze ochtend heeft een delegatie van acht Antwerpse Vlaams Belang-gemeenteraadsleden, waaronder Filip Dewinter, Anke Van dermeersch en Jan Penris, een bezoek gebracht aan zowel de verdoofde als de onverdoofde slachtlijn die het stadsbestuur vandaag voorzien heeft in het kader van het islamitische Offerfeest. Het Vlaams Belang kon vaststellen dat er aan de onverdoofde slachtvloer een enorme drukte heerste, terwijl er aan de verdoofde slachtvloer geen kat de bespeuren viel.

Ondanks het feit dat de verdoofde slachtvloer de stad Antwerpen 36.000 euro kostte, kwam er aan deze slachtvloer geen enkele moslim opdagen. Filip Dewinter stelt vast: “Blijkbaar diende de installatie van deze slachtvloer er enkel maar voor om het geweten van het stadsbestuur te sussen en de Vlaamse bevolking te paaien die niet wil weten van het onverdoofde slachten dat onnodig veel dierenleed veroorzaakt.”

Het stadsbestuur deed immers geen enkele moeite om het verdoofde rituele slachten te promoten. De financiële stimulans ten voordele van het verdoofde slachten werd afgeschaft en het stadsbestuur plooide voor de druk van de Moslimexecutieve en de Unie van Moskeeën die zich kantten tegen het verdoofde slachten. Nochtans kon het Vlaams Belang vaststellen dat op de Antwerpse verdoofde slachtvloer exact dezelfde technieken worden gehanteerd als bij het verdoofd slachten in Scandinavië, waar moslims wel massaal verdoofd slachten (zoals daar overigens wettelijk wordt opgelegd).

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat nu duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. Het Vlaams Belang wil dat de uitzondering die voorzien wordt in de dierenwelzijnswet voor het onverdoofd ritueel slachten wordt geschrapt en dat verdoving bij slachting dus in alle gevallen verplicht wordt.

Wanneer verdoving verplicht wordt gemaakt, zou België zich overigens aansluiten in als maar langer wordend lijstje van landen dat onverdoofd ritueel slachten verbiedt. Onder meer Zweden, Noorwegen, Estland, IJsland en Zwitserland kennen reeds een dergelijk verbod en ook in Nederland werd recent een verbod gestemd in het parlement.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...