Open-vld opnieuw in de Antwerpse meerderheid: wie vertrouwt die mensen nog?

Moet Antwerpen de meerkost van minstens 352 miljoen euro niet meer zelf dragen? Vlaams Belang gelooft er niets van.
 
Open-vld heeft de voorbije week een wansmakelijke vaudeville rond het Oosterweelcompromis opgevoerd. De pirouettes van Open-vld hebben menig Antwerpenaar verbaasd. Wie gelooft de liberalen nog? Open-vld heeft een hele week warm en koud tegelijk geblazen. De Antwerpse Open-vld-fractie kondigde eerst zijn ontslag uit de Antwerpse meerderheid aan. Het is schepen van Financiën Bungeneers die zijn nationaal voorzitter alarmeerde over de onhaalbaarheid van het Oosterweelcompromis voor de Antwerpse stadskas. “Met heel Antwerpen, maar niet met mij”, klonk het uit de mond van de verontwaardigde schepen van Financiën. De liberale fractie – uitgezonderd schepen Van Campenhout, maar die is ondertussen uit de Open-vld gestapt – nam ontslag, maar trekt dat nu weer in. Het was duidelijk dat Luc Bungeneers in feite geen zin had om als schepen ontslag te nemen en gewoon gemeenteraadslid te worden. De dag na zijn ontslag ging Bungerneers al overstag. Hij had een overleg met burgemeester Janssens, die nationaal voorzitter De Croo de dag eerder nog “een dictator” genoemd had.
 
Los van het bochtenwerk en de absolute onbetrouwbaarheid van de Open-vld, blijven er ook veel inhoudelijke vragen onbeantwoord. Moet de meerkost van 352 miljoen plots niet meer door Antwerpen gedragen worden? Dat was immers de gerechtvaardigde vrees van Bungeneers. Het stadsbestuur – met schepen van Financiën Bungeneers op kop – vond enkele weken geleden geen financiële ruimte om het tekort van 15 miljoen euro van het OCMW te betalen. Op minder dan een week tijd vindt Bungeneers blijkbaar wel 352 miljoen voor de meerkost van de Oosterweeltunnel. Of is de meerkost die door de Antwerpenaren opgehoest moet worden, als sneeuw voor de zon weggesmolten? Het Vlaams Belang zal hierover op de extra gemeenteraad van maandag duidelijkheid over vragen.
 
Het Vlaams Belang ziet de woordbreuk van de Open-vld met lede ogen aan. De geloofwaardigheid van de politiek heeft door het bochtenwerk van Open-vld weer heelwat averij opgelopen. Het ziet ernaar uit dat de Antwerpenaar alweer een rad voor de ogen zal worden gedraaid omtrent de financiële consequenties van het Oosterweelcompromis. De gevolgen zullen zich immers pas laten gevoelen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. De komende twee jaar is de ploeg van Janssens van plan om een goed-nieuwsshow rond het Oosterweelcompromis te verkondigen. De meerwaarde voor Antwerpen zal beklemtoond worden, maar er zal in alle toonaarden gezwegen worden over de financiële gevolgen. Het is bijzonder cynisch dat uitgerekend de partij die uit de coalitie wilde stappen om het bedenkelijke Oosterweelcompromis aan te klagen, nu als alibi zal gebruikt worden om datzelfde Oosterweelcompromis te verdedigen.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...