Oosterweeldossier: opnieuw uitstel!

Vlaamse Regering is regering van uitgestelde zaken !

“Tsjeventruk” van Peeters moet tijd winnen voor zieltogende Vlaamse Regering!

Minister-President Peeters spaart met zijn beslissing “onder voorbehoud”
i.v.m. de tunnelvariant de kool en de geit en koopt opnieuw tijd. Tijd die
blijkbaar nodig is om zijn Vlaamse Regering overeind te houden. In de
praktijk beslist Peeters om niet te beslissen. De Vlaamse Regering is een
regering van uitgestelde zaken geworden. De beslissing  “onder voorbehoud”
is dan ook een “tsjeventruk” zonder weerga!

Het immobilisme op politiek vlak vertaalt zich nu ook in immobilisme op het
vlak van de mobiliteit. Het overleven van de eigen coalitie haalt het op
het nemen van verantwoordelijkheid. Het redden van het eigen politieke vel
haalt het op het nemen van krachtdadige beslissingen.

De beslissing “onder voorbehoud” is een afgang voor Kris Peeters en betekent
in de praktijk alleen uitstel van executie. Peeters wordt gegijzeld door
SP.A. en N-VA. Dat het zover is kunnen komen is zijn eigen schuld. Door een
definitieve oplossing voor het Antwerpse mobiliteitsdossier bewust niet te
bespreken tijdens de regeringsonderhandelingen en geen knopen door te hakken
in het Vlaams Regeerakkoord legde Peeters in juli 2009 al een tijdbom onder
zijn regering die nu dreigt te ontploffen. Eigen schuld, dikke bult!

Antwerpen wordt de dupe van de politieke touwtrekkerij. De rest van
Vlaanderen wordt het gedoe rond de Lange Wapper en het geruzie in Antwerpen
stilaan maar zeker beu. Het geruzie in de Vlaamse Regering zorgt er voor dat
het draagvlak voor een groot mobiliteitsproject in Vlaanderen alsmaar
kleiner wordt.

CD&V, N-VA, SP.A. en VLD kiezen niet voor het Antwerps en Vlaams belang maar voor het eigen partijpolitiek belang!

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...